S'amplia el termini en el pagament dels impostos municipals

La mesura afecta al pagament dels rebuts de les escoles bressol, l'IBI, les taxes de guals i d'escombraries domèstiques i comercials

L'Ajuntament de Rubí informa que ha ajornat el pagament dels tributs i taxes municipals com l'IBI, les taxes d'escombraries domèstica i comercial o els guals davant l’estat d’alarma pel coronavirus

IBI i taxes d'escombraries domèstica i comercial

Es fixa la data de domiciliació de la primera fracció el 2 de juny,  la segona fracció el 3 d'agost, i la tercera fracció l'1 d'octubre d'enguany. 

Taxar dels guals

Pel que fa a la taxa dels guals es modifica la data de domiciliació de la primera fracció, que es fixa el 2 de juny i la de la segona fracció el 2 de novembre. 

 

El termini per pagar l’Impost de vehicles de tracció mecànica és el 3 de juliol.

Escoles bressol, música i d'art

Segons informen des del consistori, el calendari fiscal que va aprovar l’Ajuntament al mes de desembre contemplava realitzar el cobrament a dos mesos vençuts. Per tant, l'1 d'abril corresponia cobrar el mes de gener i l'1 de maig, el mes de febrer. Però amb l'ajornament el rebut de gener es cobrarà íntegre al mes de maig i el de febrer, el mes de juny. Aquesta mesura afecta a escoles bressol, música i art. Els rebuts de març i en endavant, mentre duri l’estat d’alarma, es prorratejaran i, per exemple, en els rebuts de les escoles bressol del mes de maig es cobrarà mig mes. 

Segueix l'última hora sobre el coronavirus a Rubí a través de les nostres xarxes socials TwitterFacebookWhatsApp i Instagram, o a través del nostre butlletí diari.