Imatge de la font de Sant Muç del 28 de maig de 2012. FOTO: Jordi Vilalta
FONT SANT MUÇ
per Jordi Vilalta
Poema y cuadro dedicado a la Sra. Maria, la castañera de Rubí per Emilio Acevedo Gil. FOTO: Cedida
CARTA DELS LECTORS