Al mirador del Camí de Can Tiraires de Rubí, s'ha posat el pessebre que marca l'inici del recorregut. Foto: P.S.
PESSEBRES
P.S.