El servei d'aigua de Rubí rep un Notable per part dels seus usuaris

L'enquesta de satisfacció del 2018 detalla les opinions dels usuaris del servei d'aigua al municipi, que han puntuat l'empresa amb un 7,35

 

 

 

Els ususaris de Rubí valoren positivament el servei ofert per l'emprea gestora del cicle integral de l'aigua a la ciutat, SOREA, que s'encarrega també del servei de subministrament d'aigua i el clavegueram. Així ho evidencia l'enquesta de satisfacció del 2018, que ha comptat amb una mostra de 100 persones del municipi i que té un nivell de confiança dels resultats del 95,5%.

 

 

La puntuació mitjana del servei és de 7,35 punts sobre 10. Entre els aspectes que valoren més positivament es troben la continuïtat en el subministrament, seguit de l'atenció rebuda per la companyia i la pressió amb la qual arriba a la seva llar.

 

 

Així mateix cal destacar que un 87% dels enquestats recomanaria la seva empresa subministradora d'aigua i que un 81% seguiria amb la seva companyia d'aigua si tingués capacitat d'elecció, davant d'un 3% que no ho faria.

 

 

Una dada que crida l'atenció de les enquestes és la comparació del servei de l'aigua amb altres serveis (gas, electricitat, neteja de carrers, escombraries, manteniment de parcs i jardins i neteja de carrers). La companyia d'aigües és la més ben valorada i se situa en primera posició, amb 7,88 punts, seguida de la companyia de gas.

 

 

Els hàbits de consum d'aigua són un altre assumpte a destacar dins la gestió del servei del municipi. A Rubí, només el 13% de les llars beuen aigua directament de l'aixeta. Aquest percentatge ha augmentat 7 punts en relació a l'enquesta del 2017 però continua estant 12 punts per sota de la mitjana.

 

 

El procés de realització de les enquestes es va fer telefònicament, entre agost i octubre del 2018. La prioritat de SOREA és conèixer el grau de satisfacció de les persones, analitzar punts forts i àrees de millora del servei, captar els requeriments que puguin sorgir i generar un sistema comunicatiu transversal que optimitzi la gestió del servei de l'aigua.

 

 

D'altra banda, SOREA continua treballant en fer més efectiva la comunicació amb la ciutadania sobre les iniciatives i ajuts que disposen per fer front a la factura de l'aigua en casos de vulnerabilitat econòmica. El 2018 la companyia i les seves empreses participades van destinar 520 mil euros a fons socials a Catalunya. El Fons Social és un ajut que aporta la companyia per cobrir les factures d'aigua impagades de persones vulnerables, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben. L'aplicació del Fons queda supeditada a la vigència d'un conveni establert entre l'ajuntament i SOREA. Al 2018, 180 municipis catalans van signar aquest conveni amb SOREA i les seves empreses participades.

 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?