Les escoles públiques de Rubí redueixen notablement la seva despesa energètica

En total i des de 2012, les escoles han estalviat pràcticament 300.000 euros

 

 

 

 

 

Les 12 escoles públiques de Rubí, adherides al mètode 50/50, han arribat als consums d'energia mínims necessaris però suficients per mantenir el nivell de confort que requereixen aquests equipaments. En total i des de 2012, les escoles han estalviat pràcticament 300.000 euros.

 

 

Durant el curs 2012-2013, els 11 centres que van començar a aplicar el 50/50 van estalviar 57.369,86 euros, un 15,05% de mitjana. El curs següent, l'estalvi encara va pujar més. Els 11 centres van estalviar 93.370,12 euros, un 25,78% de mitjana. Alguns centres, com el Pau Casals, el Joan Maragall i el Montessori van reduir la despesa energètica en més del 40%. El curs 2014-2015 es va sumar al projecte 50/50 l'escola Ramon Llull. Aquell any, les 12 escoles públiques van estalviar 38.712,80 euros, un 25,24% de la seva despesa energètica.

 

 

A partir d'aquest curs, alumnat, professorat i personal tècnic dels diferents centres han incorporat de manera tan eficaç els hàbits d'eficiència i eficàcia energètica que el marge per a l'estalvi és cada any més petit.

 

 

En paraules de l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, "que minvi el marge d'estalvi és una gran notícia: significa que el consum es va apropant al mínim necessari i que les nostres escoles han incorporat les mesures i les bones pràctiques que promou el Rubí Brilla al seu dia a dia".

 

 

En xifres absolutes, el 2012, el conjunt dels centres havien de destinar 381.304,77 euros en energia cada any. Durant el curs 2016-2017, aquesta despesa va ser de 239.376,91 euros, 141.927,86 euros menys.

 

 

A partir d'aquest curs i amb la propera elaboració del nou Pla Director 2020-2023, la proposta Rubí Brilla se centrarà en mantenir els nivells de consum i despesa actuals així com promoure la rehabilitació energètica i l'ús de fonts d'energia més sostenibles.

 

 
Escola Joan Maragall | Localpres

 

Una experiència educativa d'estalvi i eficiència

 

 

  

El 50/50 és una experiència educativa entorn de l'estalvi i l'eficiència energètica: la comunitat educativa treballa en equip per reduir el consum energètic i la despesa econòmica que comporta, i alhora redueix les emissions contaminants.

 

 

 

 

Els centres educatius es comprometen a reduir la seva despesa energètica i el consistori retorna la meitat de l'estalvi aconseguit en forma de subvenció directa. L'altra meitat dels diners, l'Ajuntament els inverteix en mesures d'eficiència energètica als centres per seguir augmentant l'estalvi en el futur. L'objectiu del projecte és conscienciar, fomentar hàbits sostenibles i apoderar comunitats educatives per aconseguir un canvi d'hàbits.

 

 

La idea va començar a aplicar-se amb èxit a diferents col·legis d'Alemanya a principis dels anys noranta. Des de llavors s'ha implantat a altres països europeus dins de la iniciativa Euronet 50/50. Rubí Brilla va portar la idea a Rubí el 2012 assegurant que el 100% de l'estalvi revertís totalment a cada centre en forma de subvenció i/o inversió directa i més enllà del retorn del 50% que preveia Euronet. A més, Rubí Brilla ha millorat la proposta original amb un sistema de monitoratge en temps real de consums, indicadors econòmics i aprofundint en la participació i implicació de tota la comunitat educativa.