S'obre el termini per sol·licitar els ajuts per pagar l'IBI

Es poden sol·licitar a les oficines de l'OAC

 

 

 

Dimarts, 11 de juny, s'obre el termini per sol·licitar els ajuts econòmics que ofereix l'Ajuntament per fer front al pagament de l'Impost de Béns Immobles (IBI). Les sol·licituds es poden presentar a qualsevol de les oficines d'Atenció a la Ciutadania (OAC) fins al 31 de juliol.

 

 

Els requisits per poder optar-hi són:

  • Estar empadronat a la ciutat, a l'habitatge per al qual se sol·licita l'ajuda, amb una antiguitat mínima d'un any.
  • Estar obligat al pagament de l'IBI per un únic immoble a Rubí, que ha de ser l'habitatge habitual. Es considera que una plaça d'aparcament i un traster formen part de l'habitatge habitual sempre que no superin els 12.000 euros de valor cadastral en el cas de l'aparcament i els 15.000 euros si també s'hi inclou el traster.
  • Les bases permeten tenir altres propietats urbanes sempre que la propietat hagi estat adquirida a través d'una herència familiar de primer grau i els residents siguin també familiars de primer grau.
  • Si s'és propietari de finques rústiques, la suma dels valors cadastrals de totes no pot superar els 5.000 euros.
  • Per optar a les ajudes, s'ha d'estar al corrent de les obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Rubí, Hisenda i la Seguretat Social.
  • Els límits de renda per a l'any 2018 oscil·len entre 12.748,37 euros en el cas de famílies amb un únic membre i 22.309,64 euros per a les famílies amb set membres o més.
  • En el cas que hi hagi alguna persona amb discapacitat al nucli familiar, aquest barem s'incrementa un 10%.
  • Les famílies monoparentals també gaudeixen d'un increment del 10%.
  • Quan es tinguin càrregues hipotecàries o de lloguer, aquest barem s'incrementa en 2.000 euros en el tram que li correspongui.

 

 

 

 
 
Comentaris

No hi ha comentaris. T'animes?