S'estableixen els serveis mínims per a la vaga general del 18-O

Serveis mínims del 33% a Rodalies, 50% a Ferrocarrils i funcionament normal a urgències

El Departament de Treball de la Generalitat ha anunciat els serveis mínims essencials previstos per a la vaga general convocada per aquest divendres 18 d’octubre per la Intersindical-CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya.     

Els Ferrocarrils de la Generalitat circularan al 50% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h, i 25% en hores vall. El mateix per al metro, autobús i tram de Barcelona. Pel que fa a Rodalies i Regionals, els trens prestaran el seu servei en un 33% durant tota la jornada.

El servei d'urgències i les unitats especials de la sanitat pública i privada mantindran el seu funcionament normal, i s'hauran de garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i a criteri professional. Els serveis de neteja i d’hoteleria per als malalts han de quedar garantits, així com el transport sanitari per atendre totes les urgències.

En el cas dels centres escolars públics i privats hi haurà un docent per cada 6 aules, i un terç de la plantilla en les llars d’infants. Tanmateix, haurà d’haver-hi una persona de l’equip directiu per centre de treball, entenent-se com a tal la persona titular de la direcció, del cap d’estudis, de la secretaria o de la coordinació pedagògica del centre.

Pel que fa a la ràdio i televisió públiques, s’estableix un 50% dels continguts habituals dels seus canals, emissores i portals així com l’emissió de la informació necessària en cas que es produeixi una emergència per a la població.

Des de la conselleria de Treball preveuen que la vaga del 18-O tindrà un menor seguiment ja que no ha estat subscrita per altres associacions sindicals que disposen de més àmplia representativitat.

Tot i això, determinen que convé dictar uns serveis mínims que garanteixin la lliure decisió dels treballadors i treballadores d’afegir-se a la vaga, i també el dret de la ciutadania a disposar dels serveis essencials.