contingut promocionat
logo sjv

 

 

Ho saps tot de la pensió d’aliments?

Cal recordar que els diners per a la pensió dels aliments són per al benestar dels fills i no per a l'altra part

Què s’entén per pensió d’aliments? Tot el que és necessari per a l’alimentació, educació, sanitat i desenvolupament personal dels menors.

Quan un matrimoni o parella es divorcia, és un jutge, a falta d’acord entre progenitors, qui fixa una pensió d’aliments a favor dels fills menors d’edat.

Com es determina? En proporció a les necessitats de l’alimentat i als mitjans econòmics i a les possibilitat de l’obligat a satisfer-los. No hi ha un càlcul matemàtic establert. Es tindrà en compte el tipus de custòdia i si s’ha assignat l’ús de l’habitatge familiar. Defugiu d’aquell rumor que amb la “custòdia compartida no hi ha pensió d’aliments”. No és del tot cert!

I fins quan s’ha de pagar? Els aliments van dirigits als menors, persones que encara no es poden proporcionar ells mateixos l’alimentació, l’habitatge i l’educació. No s’extingeix pel sol fet de complir els 18 anys, sinó que pot perllongar-se si els fills no tenen ingressos i convisquin en el domicili familiar. La durada està condicionada als resultats dels estudis i/o a la possibilitat de treballar. Només en casos extrems davant una situació de pobresa absoluta o desemparament total de l’alimentant cal suspendre excepcionalment la contribució als aliments dels fills menors.

Quan els fills estant de vacances amb l’altre progenitor, s’ha de pagar la pensió? Sí. En fixar la pensió mensual, ja s’ha tingut en compte aquest fet.

Penseu que aquests diners són pel benestar dels fills, no per l’altra part.

Si tens qualsevol dubte sobre la pensió d'aliments, confia en Serveis Jurídics Vallès.

Sjv Advocats aporta experiència i dedicació. FOTO: Cedida
per Redacció