Josep M. Montserrat: “La col·laboració publicoprivada és clau per afrontar l’emergència climàtica"

El TOT Rubí entrevista el gerent d’Agbar a la ciutat per parlar sobre els compromisos en matèria de sostenibilitat

La companyia Agbar és la responsable de la gestió del servei d'aigua a Rubí. El TOT Rubí parla amb Josep Maria Montserrat, que és el gerent de la companyia a la ciutat, amb motiu de la recent celebració del Dia Mundial del Medi Ambient.

En aquesta entrevista, el gerent d’Agbar destaca que, “a Rubí, estem implementant nombroses iniciatives per impulsar el desenvolupament sostenible, fer més eficient el servei i millorar la qualitat de vida de la ciutadania”.

Vivim una emergència climàtica. Quin paper hi juga l’aigua?

L'aigua, un recurs bàsic per a la vida, té un paper protagonista a la nova agenda pública que ens ha de portar cap a un món més sostenible i just. Cal un canvi de paradigma per reaprofitar de manera constant tots els recursos, un camí circular on l’aigua és el millor exemple a seguir.

Quin és aquest el camí cap a un nou món sostenible i just?

El full de ruta d’aquest gran salt endavant són els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS). És una responsabilitat compartida lluitar contra el canvi climàtic i hem d’actuar-hi localment i en aliança amb tots els actors: administracions, empreses, entitats i ciutadania. Així ho estem fent a Rubí, perquè garantir la disponibilitat d’aigua amb una gestió sostenible és la clau de volta d’un nou model econòmic, social i ambiental.

Quines iniciatives impulsa Agbar en aquest sentit?

Agbar ofereix solucions innovadores per a la gestió sostenible dels recursos naturals i contribueix a protegir la salut ambiental de les persones, en línia amb els ODS. És per això que hem instal·lat 10 xarxes de retenció a la sortida del torrent de Ca n’Oriol que retenen els residus sòlids que transporten les aigües pluvials i les aigües residuals. Des de febrer, s’ha evitat que 2,5 tones de residus arribin al medi natural.

Per altra banda, fa pocs dies, hem instal·lat unes columnes de càrrega d’aigua potable per fer un monitoratge del consum d’aigua i evitar extraccions no controlades. Aquestes columnes les utilitzaran els serveis municipals per a la neteja viària, parcs i jardins, i tasques del cicle integral de l’aigua. Així millorem el rendiment hidràulic i fem una gestió sostenible d’aquest recurs escàs.

Quines altres accions implementa la companyia en el dia a dia per combatre l’emergència climàtica?

Abastim les nostres instal·lacions amb energia que el 100 % prové de fonts renovables. A més, estem treballant una proposta d’instal·lació de plaques fotovoltaiques a la unitat operativa de Rubí, amb la col·laboració de Rubí Brilla. La nostra estratègia de reducció de la petjada de carboni implica també la progressiva implantació del vehicle elèctric a la flota.

A més, renovem la xarxa per fer-la més eficient i utilitzem les darreres tecnologies, com un dron, per fer les inspeccions per al manteniment de la xarxa de sanejament. També, duem a terme tallers per estalviar aigua, altres tallers de conscienciació mediambiental i col·laborem amb l’Associació de persones amb diversitat intel·lectual (APDIR) per fomentar el reciclatge de l’oli a través del projecte Rubiclac.

Parlava també d’un model social.

L’aigua és un servei essencial i, per això, protegir tots els usuaris, garantir-ne els drets i oferir el millor servei contribueix a una societat més justa, igualitària i inclusiva. A Rubí, s’han ajudat més de 1.000 famílies en situació de vulnerabilitat a pagar el rebut de l’aigua amb el fons de solidaritat que aporta Agbar des de 2016. El fons de solidaritat a la ciutat és una de les aportacions més importants de la companyia al Vallès Occidental. Més de 6.000 famílies rubinenques s’han beneficiat d’ajudes, facilitats de pagament i bonificacions. Hem de destacar la bona interlocució i col·laboració per part dels serveis socials de l’Ajuntament de Rubí per fer arribar la informació a la ciutadania i detectar les situacions de vulnerabilitat.

Entenem, doncs, que les aliances són bàsiques per assolir-ho.

La col·laboració publicoprivada és clau per afrontar l’emergència climàtica, per preservar el medi ambient i per garantir l’accés a l’aigua per a tothom. Fa pocs dies, se celebrava una jornada de l’Agrupació de Serveis d’Aigua de Catalunya (ASAC), l’associació professional que agrupa les operadores del sector de l’aigua a Catalunya, de la qual Agbar forma part, on més de 200 professionals parlaven d’aquests reptes. En el conjunt de conferències, tant les empreses com les administracions públiques que hi van participar van situar la transició sostenible i circular, la digitalització i la col·laboració publicoprivada com els eixos d’acció per fer front al canvi climàtic. És en aquest sentit que treballem a Rubí, per gestionar de forma sostenible i innovadora un recurs escàs i insubstituïble, des de les aliances i amb una mirada social on posem les persones al centre del nostre servei.