contingut promocionat
colegi regina cameli rubi

 

 

L'escola Regina Carmeli de Rubí suma quatre anys com a referent en qualitat educativa

El centre educatiu compta amb el segell SMART, un certificat creat per Fundació TRAMS i acreditat per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya)

Ja fa quatre anys que el col·legi Regina Carmeli de Rubí va ser reconegut amb el segell SMART, un certificat creat per Fundació TRAMS i acreditat per la UOC (Universitat Oberta de Catalunya), que destaca la seva qualitat educativa. Des del curs 2019-2020 a Catalunya tan sols el tenen 21 escoles.

Va obtenir aquest segell després d'un procés d'anàlisi que va examinar tot el seu funcionament.

Què analitza el segell SMART?

Aquesta certificació és el producte d'una diagnosi sobre el funcionament del centre educatiu en els àmbits: escola, alumne i societat, comunitat educativa, metodologies, gestió i innovació.

En aquesta valoració es van analitzar tots aquells indicadors d’innovació pedagògica (metodologies, ús de la tecnologia a les aules, foment dels idiomes, construcció del coneixement...) al mateix temps que es va estudiar detalladament el desplegament de l’acompanyament i l’orientació de l’alumnat, la relació amb entitats socials properes al centre educatiu...

També es va revisar la gestió del centre educatiu (innovació, gestió de l’equip i dels recursos, sostenibilitat...), així com el pla de formació dels docents i l’intercanvi de bones pràctiques entre professionals.

Posteriorment a la diagnosi, es va estructurar un pla de treball amb uns objectius específics que garantien la millora continuada i la qualitat educativa del Regina Carmeli. La darrera acció d’aquest procés va ser la validació per part d’un auditor expert.

Amb l’adquisició del Segell Smart el col·legi segueix treballant pel seu compromís amb la innovació i la qualitat educativa.

Què és el segell SMART?

El segell SMART és una acreditació d'innovació i excel·lència educativa certificada per la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), i que des del curs 2019-2020 avala la tasca del col·legi Regina Carmeli Rubí.

Nou procés d'acreditació

Actualment, el Regina inicia un nou procés d’acreditació el qual posa el seu focus en la millora de l’avaluació dels alumnes i la consolidació del projecte educatiu Regina IMPULSA i dels espais d’Aprenentatge Interdisciplinari Contextualitzat (AIC).