Rubí Forma oferirà gairebé 8.000 hores de formació subvencionada durant el 2023

L'oferta permetrà obtenir 13 certificats de professionalitat i dues especialitats formatives complementàries

Rubí Forma ofereix 13 certificats de professionalitat i dues especialitats formatives, en el marc del programa Formació d'Oferta d'Accions Prioritàries (FOAP). Les diferents propostes van adreçades a persones treballadores desocupades de més de 16 anys que estiguin inscrites al Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC). Les accions s'adrecen prioritàriament a persones treballadores desocupades, però fins a un 30% dels participants poden ser persones en actiu. L'objectiu d'aquest programa és millorar la capacitació i la qualificació professional de l'alumnat i afavorir la inserció laboral de treballadors i treballadores.

Les formacions de Certificats de Professionalitat són titulacions oficials vàlides en tot el territori espanyol. Estan classificats en 3 nivells i cada nivell té uns requisits d'accés diferents. Els Certificats de Professionalitat de Nivell 1 no requereixen ni formació ni experiència prèvia, els de Nivell 2 ESO o Graduat Escolar o equivalent i els de Nivell 3 Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Superior o equivalent. En cas de no tenir aquests requisits les persones interessades hauran de fer una prova d'accés.


Les accions formatives que es realitzaran són:

 • Activitats de Gestió Administrativa (Certificat de professionalitat de nivell 2) – 920 h. Programa SEFED
 • Organització i gestió de magatzem (Certificat de professionalitat nivell 3) - 400 hores.
 • Muntatge i manteniment d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió (Certificat de professionalitat nivell 2)- 930 hores.
 • Muntatge i manteniment de sistemes d'automatització industrial (Certificat de professionalitat nivell 2) - 520 hores.
 • Muntatge i manteniment d’instal•lacions solars fotovoltaiques (Certificat de professionalitat nivell 2) - 550 hores.
 • Operacions bàsiques en el muntatge i manteniment d'instal•lacions d'energies renovables (Certificat de professionalitat nivell 1) - 580 hores.
 • Soldadura amb elèctrodes i revestit i TIG (Certificat de professionalitat nivell 2) - 720 hores.
 • Mecanització per arrencament de ferritja (Certificat de professionalitat nivell 2) - 630 hores.
 • Operacions de fontaneria i calefacció-climatització domèstica (Certificat de professionalitat nivell 1) - 490 hores.
 • Muntatge i manteniment d'instal•lacions frigorífiques (Certificat de professionalitat nivell 2) - 550 hores.
 • Neteja de superfícies i mobiliari en edificis i locals (Certificat de professionalitat nivell 1) - 270 hores.
 • Operacions auxiliars de serveis administratius i generals (Certificat de professionalitat nivell 1)– 470 hores
 • Atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials (Certificat de professionalitat nivell 2) – 490 hores
 • Comunicació en llengües estrangeres (Anglès) – N2 – 220 hores
 • Comunicació a llengües estrangeres (Anglès) - N3 – 220 hores

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.