Agbar, al costat dels ciutadans de Rubí en situació de vulnerabilitat

Aquest ajut ha beneficiat a més de 1.000 famílies en situació de vulnerabilitat​ de la ciutat des que es va posar en marxa

L'any 2020 Agbar va ajudar a 214 famílies en situació de vulnerabilitat​ de Rubí. Aquest mateix any, l'empresa de subministrament d'aigua va gestionar més de 6.000 bonificacions i facilitats de pagament en la factura de l'aigua per a famílies en situació de vulnerabilitat​ de la ciutat. A més, cap família que no va poder pagar la factura va patir un tall del subministrament.

 

agbar b

 

Des que es va posar en funcionament aquest programa de solidaritat, aquest ajut ha beneficiat a més de 1.000 famílies en situació de vulnerabilitat​.

Bonificacions i facilitats de pagament

En les bonificacions i facilitats de pagament que ofereix Agbar els ciutadans poden sol·licitar el pagament de les factures a terminis i sense interessos, com també bonificacions segons les persones empadronades i l'habitatge. També poden acollir-se a la modalitat de pagament 12 gotes, que és una tarifa plana per pagar el mateix en cada factura i, al cap de 12 mesos, es fa una regularització. Aquesta quota fixa es calcula a partir de l'històric de facturació i no té un cost afegit.

Què és el Fons de Solidaritat d'Agbar?

El Fons de Solidaritat és un ajut que aporta l'empresa per cobrir les factures d'aigua impagades de persones en situació de vulnerabilitat, amb l'objectiu de contribuir a superar la situació de risc en la que es troben.

S'aplica sobre la totalitat o una part de la factura de l'aigua i és compatible amb altres bonificacions.

Com sol·licitar l'ajut?

Per demanar l'ajut, cal adreçar-se als Serveis Socials de l’Ajuntament de Sant Cugat i els agents el tramitaran si consideren que els sol·licitants formen part del col·lectiu de persones que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica o risc d'exclusió.

Més informació sobre les bonificacions i el fons de solidaritat d'Agbar.