El finestral de les Escoles Evangèliques

 

Al carrer de Virgili, 8, podem veure aquest curiós finestral de persiana de llibret, que pertany a les Escoles Evangèliques.  Presenta  tres obertures dividides per mainells de maons, amb llinda oberta a sota del sobrearc escarser triforat.

 

Aquest centre escolar fou fundat el 1881, juntament amb l'església (que sofriria una transformació radical el 1930) per Francesc Albricias i Bacàs, mestre i pastor protestant. En aquest any es tractava d'un casalot vell situat al carrer de Virgili, 8, que va ser rehabilitat el 1908 segons plànols de l'arquitecte Francesc Portillo, amb capital anglès i d'acord amb les noves tècniques constructives, com podem veure a la finestra de la foto. Les escoles estaven interiorment unides al lot de terrenys que forma part de l'església evangèlica, que tenia i encara té la seva entrada al carrer de Colom, 6.

 

L'edifici té planta rectangular i la façana, de dos pisos, presenta una típica tècnica modernista, basada en arcs de maó vist, que sobresurten de la línia de parament, i finestres allargades a la planta superior amb persiana de llibret.

 

Secció especial del Grup de Col·laboradors del Museu de Rubí-Centre d'Estudis Rubinencs (GCMR-CER)Més informació al Bloc del GCMR-CER