El Pinar, 1989. Preparant les obres de l'autopista

La nova autopista C-16, o "autopista de Montserrat", comunicaria Barcelona amb Manresa i passaria per Rubí

La foto d'aquesta setmana fou presa per Sergi Colomer el 1989 i ens mostra les obres d'aplanament dels terrenys de davant del barri del Pinar a fi de realitzar un vial que tindria com a funció superar el desnivell existent entre la zona de can Tiraïres i l'àrea el voltant de l'ermita de Sant Feliuet de Vilamilanys. Aquests treballs formaven part de la construcció de la nova autopista C-16 o "autopista de Montserrat" que comunicaria Barcelona amb Manresa i passaria per Rubí.

Per la rodalia i concretament al costat de la carretera que porta de Rubí a Sabadell, la N-1413 (que va de Molins de Rei a Vic), l'estudiós local Francesc Margenat havia localitzat durant els anys 80 instruments de pedra prehistòrics del Paleolític inferior que semblaven datar d'uns 300.000 anys d'antiguitat segons els experts que els havien examinat.

 

Això va fer que el febrer de 1990, mentre s'estaven efectuant els treballs de construcció del vial abans esmentat, l'investigador Robert Sala, de la Universitat Rovira i Virgili, hi fes una intervenció arqueològica que va donar com a resultat l'aparició de nivells estratigràfics corresponents a aquelles èpoques tan reculades de la nostra història, on varen sorgir peces tallades per la mà humana, sobretot de quars i quarsita i que són les més antigues que s'han trobat a Rubí fins ara.