Jordi Vilalta

Vaqueria del carrer de Torrijos. FOTO: RubiGuiem
HISTÒRIA DE LA CIUTAT