Jordi Vilalta

Façana de la botiga de Cal Martori, en el 1980. Fons Marroyo
HISTÒRIA DE LA CIUTAT
Primers autobusos de Rubí. FOTO: Autor desconegut
HISTÒRIA DE LA CIUTAT
Mona de Pasqua, família Escayol, 1960. FONT: L'Abans
HISTÒRIA DE LA CIUTAT