Jordi Vilalta

Monument Inèrcia, en una de les entrades de Rubí, en el 2019.
HISTÒRIA DE LA CIUTAT