Jordi Vilalta

Una sardana a Rubí el 1941. FOTO: Arxiu del Museu de Rubí
AIXÒ TAMBÉ ÉS RUBÍ
El sepulcre del Dr. Guardiet. FOTO: Jordi Vilalta
AIXÒ TAMBÉ ÉS RUBÍ
La masia de can Pi de la Serra. FOTO: Jordi Vilalta
AIXÒ TAMBÉ ÉS RUBÍ