Josep Milà i Albà

Arquitecte, dibuixant i escriptor a estones. Ex cap de serveis territorials d’Ajuntament