Convocatòria d'assemblea general ordinària del CN Rubí

La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis compromissaris i sòcies compromissàries el 15 de desembre a l'assemblea general ordinària

La Junta Directiva del Club Natació Rubí convoca a tots els socis compromissaris i sòcies compromissàries el proper dijous 15 de Desembre de 2022 a l' ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA amb el següent ordre del dia:

 1. Obertura de l’Assemblea pel President del Club, Sr. David Ortiz Esteban.
 2. Ratificació del Sr. Fredi Fernandez Delgado, com vocal de la Junta Directiva.
 3. Elecció de dos membres de l’Assemblea per aprovar-ne l’acta.
 4. Lectura dels acords de l’anterior Assemblea General de Socis i Sòcies.
 5. Lectura i aprovació, si escau, de la memòria d’activitats socials i esportives de la temporada  2021-2022.
 6. Lectura i aprovació, si escau, de la liquidació de l’exercici econòmic vençut amb el tancament de balanç i compte de pèrdues i guanys, memòria econòmica i informe d’auditoria.
 7. Proposta de quotes per l’any 2023.
 8. Lectura i aprovació, si escau, del pressupost per a l’exercici econòmic de la temporada 2022-2023.
 9. Torn obert de paraules.

L’Assemblea tindrà lloc al LOCAL SOCIAL del Club (actual Sala d’Spinning), Piscina Municipal de Can Rosés,  08191, Rubí. La primera convocatòria serà a les 19.30h i la segona a les 20.00h. Us recordem que normalment a la primera convocatòria no tenim el quòrum necessari i per tant, es començarà puntualment a les 20.00h

Pensant en el medi ambient, la documentació amb els temes que es tractaran a l’Assemblea no es lliurarà en paper. En aquest sentit, podeu sol·licitar-la per e-mail a [email protected] a partir del dia 2 de desembre de 2022, i decidir quina voleu imprimir. També hi haurà un exemplar imprès a l’administració del Club per a consulta.

Segons els Estatuts del Club, al tenir més de 3000 socis/es, integren l’Assemblea General de socis tots els socis/es que reuneixin els següents requisits:

 1. Ser soci/a numerari de ple dret, protector/a o d’honor.
 2. Ser major d’edat civil el dia de l’Assemblea.
 3. Tenir el dia de l’Assemblea una antiguitat igual o superior a 1 any.
 4. No tenir suspesa la condició de soci/a al moment de la convocatòria.
 5. Que el darrer dígit del número de soci/a coincideixi amb el darrer dígit de l’any en curs el dia de la convocatòria de l’Assemblea. Aquest any serà el número 2.

També podran assistir a l’Assemblea els 50 socis/es més antics/gues, els socis/es integrants de la Junta Directiva amb mandat vigent i tots els socis/es que hagin estat presidents/es en mandats anteriors, socis/es d’honor i els que hagin format part d’anteriors Juntes Directives.

El socis i sòcies que ho desitgin podran consultar a l’administració del Club, a [email protected] o trucant al telèfon 93 606 40 97 a partir del 25 de novembre de 2022 si tenen dret a assistir a l’Assemblea com a socis compromissaris o sòcies compromissàries.

 La JUNTA DIRECTIVA

 

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.