Seguici de figures festives al Celler i música a l'Ateneu per Festa Major a Rubí

L'exposició de les figures festives al Celler i actuacions musicals als jardins de l'Ateneu