contingut promocionat

a

Aigua regenerada, la solució sostenible per vèncer la sequera

El Dia Mundial del Medi Ambient, Agbar reafirma la seva aposta per l’aigua regenerada, seguint un model circular

Coincidint amb el Dia Mundial del Medi Ambient, Agbar reafirma la seva aposta per l’aigua regenerada, seguint un model circular, per garantir la resiliència hídrica dels diversos territoris afectats per l’escassetat hídrica.

Tot Media DMMA Mobile 300x250 Agbar

 

El 5 de juny, el planeta commemora el Dia Mundial del Medi Ambient, una jornada per promoure la preservació del medi ambient, enguany dedicada a la restauració de la terra, la desertificació i la resiliència a la sequera. Una problemàtica global amb un impacte especial sobre la conca mediterrània, que pateix des de fa anys una escassetat hídrica estructural.

Segons la Convenció de les Nacions Unides de Lluita contra la Desertificació, gairebé la meitat de la població mundial resideix en zones “degradades”, és a dir, zones que pateixen desertificació. Des de l’any 2000, els episodis de sequera han augmentat un 29% a escala global, i si no es prenen mesures urgents, les sequeres podrien arribar a afectar a més de tres quartes parts de la població mundial el 2050.

Catalunya també està afectada per aquest escenari. Les estimacions de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) preveuen que el canvi climàtic reduirà un 22% la disponibilitat de recursos hídrics al litoral català el 2050. De fet, Catalunya ja ha patit en les darreres dues dècades un total de cinc episodis de sequera, dos dels quals (2007-2008 i la present de 2021-2024) especialment intensos.

En aquest escenari, i per assegurar l’abastament al conjunt de la població d’aquest recurs essencial, cal transformar el model de gestió del cicle integral de l’aigua, per tal d’ampliar les fonts d’aprovisionament. I amb aquest compromís, es fa necessari mobilitzar recursos i voluntats per activar una resposta conjunta davant d’aquest desafiament.

Aigua regenerada, una solució circular

En l’esforç col·lectiu per actuar davant del canvi climàtic, i davant del repte de la desertificació i la sequera, Agbar fa una aposta estratègica per impulsar l’aigua regenerada com a solució sostenible i circular per afrontar la situació d’escassetat hídrica estructural al nostre país. Un recurs necessari per a diversos usos, com l’agricultura, la indústria i les ciutats, amb una petjada de carboni que és la meitat respecte de l’aigua dessalinitzada i una despesa energètica tres vegades inferior a la dessalinització.

A l’àrea metropolitana de Barcelona, el 25% de l’aigua que es consumeix des de fa més d’un any ja és aigua regenerada. Això s’aconsegueix gràcies a l’Estació Regeneradora d’Aigua (ERA) del Baix Llobregat, que en el 2023 ha regenerat pràcticament 58 hectòmetres cúbics d’aigua.

Tècnic treballant a la Plataforma Experimental de Reutilització d'Aigua a l'EDAR de Mataró. FOTO: Cedida

Tècnic treballant a la Plataforma Experimental de Reutilització d'Aigua a l'EDAR de Mataró. FOTO: Cedida

Tanmateix, fora de l’àmbit metropolità l’aigua regenerada representa encara un recurs alternatiu poc explorat.  Existeixen plataformes experimentals de reutilització de l’aigua com la que s’està desenvolupant a la depuradora de Mataró, i que és fruit de la col·laboració publicoprivada. Un projecte impulsat pel Consell Comarcal del Maresme i per l’ACA que està operat per CETAQUA, el centre tecnològic d’Agbar, en col·laboració amb SIMMAR. Aquesta iniciativa persegueix demostrar la viabilitat tècnica i econòmica de la regeneració de l’aigua tractada a la depuradora de Mataró.

Al Camp de Tarragona, concretament a la depuradora de Cambrils, COMAIGUA impulsa el projecte LIFE REMAR, amb l'objectiu de demostrar la viabilitat de la recàrrega de l’aqüífer del Baix Camp amb aigües residuals mitjançant una tecnologia de Recàrrega d'Aqüífers Gestionats amb barreres reactives. Existeixen altres iniciatives en altres punts de les conques internes de Catalunya en l’àmbit de l’aigua regenerada que permeten ser optimistes en relació amb el protagonisme que aquest recurs alternatiu ha pres amb motiu d’aquest darrer episodi de sequera. No només les ciutats demanden aigua regenerada, també ho fan els agricultors i els diversos sectors industrials.

Reduir la petjada ecològica de les infraestructures

A més de regenerar l’aigua per reutilitzar-la, un altre eix fonamental d’Agbar consisteix a naturalitzar les instal·lacions i minimitzar la petjada ecològica per transformar-les en infraestructures verdes. La generació d'energia verda, la valorització dels residus i la millora de la qualitat de l'aire són algunes de les línies d'actuació que es recolzen en la innovació i la digitalització per accelerar la transformació ecològica i contribuir així a protegir el planeta.

En aquest sentit, el 2023, Agbar a Catalunya va generar 11,8 milions de kWh d'energia elèctrica produïda amb fonts renovables, principalment, amb la cogeneració amb biogàs de les depuradores  i les instal·lacions solars fotovoltaiques. Aquesta energia produïda i autoconsumida ha suposat evitar emetre 3.068 tones de CO₂ el 2023 per deixar de consumir-la de la xarxa de distribució elèctrica.

Durant el 2023, s’han posat en marxa 13 noves instal·lacions fotovoltaiques a Catalunya amb una potència total de 1.389 kW que generaran 1,7 milions de kWh/any, i 1 nova instal·lació de cogeneració energètica amb biogàs de depuradora d'aigües residuals de 235 kW de potència i producció estimada de 2,3 milions de kWh/any.  Aquestes instal·lacions se sumen a les 53 instal·lacions d'energies renovables que ja gestionava Agbar fins a finals del 2022 i que fan possible un potencial màxim de generació d'energia verda de fins a 19,0 milions de kWh/any.

L’estratègia de reducció de la petjada de carboni implica també la progressiva implantació del vehicle elèctric a la flota, que el 2024 ha assolit la xifra de 168 vehicles elèctrics.

En definitiva, la innovació, la capacitat tecnològica i la col·laboració amb tots els grups de relació són determinants per fer front als desafiaments del canvi climàtic, garantir l’abastament d’aigua a la població i contribuir, dia rere dia, a un futur més sostenible per a les persones i el planeta.