contingut promocionat
gencat fgc logo sempre endavant

 

 

Més del 92% de la població catalana ja compta amb una xarxa de fibra òptica pública

El Govern du a terme la inversió més gran que s’ha fet mai per aconseguir la sobirania en la connectivitat

El Govern de la Generalitat, a través de la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital, amplia la xarxa de fibra òptica pública amb un desplegament que correspon a la inversió més gran que s’ha fet mai en aquest àmbit, per tal de reduir la despesa pública d’internet. Avui dia, ja s’ha aconseguit que la fibra òptica pública tingui un abast de 5.213 km i arribi a 473 municipis, 829 nuclis associats a aquests municipis i 667 polígons industrials. En termes de percentatge, això significa el 49,89% dels municipis de Catalunya que acullen el 92,08% dels habitants.

A més, properament, està previst arribar al 98% de la població del país mitjançat 7.000 km de xarxa, amb la voluntat d’abastir totes les seus públiques de la Generalitat, garantint el servei a hospitals i escoles, entre d’altres. Quant a polígons industrials, la xifra augmentaria fins a 856 zones d’activitat.

Aquestes dades, malgrat que són prou importants, també indiquen que ara mateix, el desplegament està impactant i impactarà sobre municipis petits i, en general, sobre els territoris amb població molt dispersa. Aquesta xarxa troncal ja està duent a terme serveis finalistes contractats per 111  empreses operadores diferents i ja hi ha serveis disponibles a 384 municipis.

Per a la igualtat i el desenvolupament territorial

La gran aposta de xarxa de fibra òptica pública del Govern respon a la voluntat de facilitar punts de connexió arreu del territori per tal de fer possible l’accés universal a la connexió, entès com un dret a preservar per a tota la ciutadania, visqui on visqui. Aquest pas ferm cap a la connectivitat pública garanteix la igualtat d’oportunitats i provoca la fixació de persones i activitats a territoris que s’estaven despoblant, perquè dona suport a les activitats pròpies de cada comarca o municipi i a la digitalització de la vida econòmica, social i cultural. Aquesta iniciativa impulsa clarament la superació de la bretxa digital, la desigualtat en l’accés digital i als serveis que porta associats, per a garantir l’equilibri i la igualtat d’oportunitats entre territoris.

Cartell vertical benestar digital catalunya

 Imatge de la campanya ‘Catalunya ens connecta’. Xarxa de fibra òptica pública

L’aposta pública dinamitza el mercat i crea noves oportunitats

En aquest sentit, el que fa la Secretaria de Telecomunicacions i Transformació Digital és desplegar fibra per tot Catalunya i posar-la a disposició de les operadores perquè aquestes puguin fer arribar la connectivitat a les llars dels particulars.

El desplegament de la infraestructura de fibra òptica contribueix a la desconcentració del mercat d’operadors i al creixement d’operadors de proximitat. D’aquesta manera, la xarxa pública dinamitza el mercat en la mesura que el servei dels operadors es pot estendre i ampliar a la vegada que es multipliquen les oportunitats, tant per les activitats econòmiques, socials i culturals preexistents, que veuen la possibilitat de digitalitzar-se, com per a noves activitats que es creen al territori gràcies a la connectivitat.

Un nou model col·laboratiu

L’extensió de fibra òptica pública que s’està portant a terme, forma part del nou model de connectivitat catalana que inclou noves fórmules de governança i una regulació basada en la corresponsabilitat dels actors involucrats en el sistema digital. La col·laboració entre les diferents administracions locals, diputacions i el Govern de Catalunya, així com la col·laboració publicoprivada són els principis rectors perquè aquest impuls sigui tan ampli com ho permet l’actual regulació espanyola, que, de fet, impedeix oferir servei de connectivitat directament a la ciutadania. El procés de diàleg entre administracions es durà a terme en el marc del Pacte Nacional per la Societat Digital, al llarg de tot el territori i amb tots els actors implicats.

Aquesta estratègia per a garantir el dret a la connectivitat, desplegant una infraestructura pròpia, no és només una convicció del Govern de la Generalitat. En la Comunicació de 6 de maig de 2015, la Comissió Europea, ja parlava d’incentivar la inversió en xarxes d’alta capacitat, d’enfocar de forma coherent la gestió de l’espectre radioelèctric i d’establir condicions per a l’impuls d’un mercat interior a través d’accions que garanteixin la igualtat de condicions per a tots els actors.

Catalunya ens connecta: la clau pel desenvolupament digital inclusiu

Les accions empreses pel que fa a la connectivitat del territori tenen un punt en comú amb la resta de polítiques i projectes relacionades amb la transformació Digital, posar el focus en les persones i les seves necessitats.

L’actual desplegament d’infraestructures de fibra òptica és imprescindible per a aconseguir una societat digital justa, sostenible i amb tecnologia i eines digitals al servei de les persones.

En el marc de la campanya ‘Catalunya ens connecta’, el desplegament de fibra posa al servei de la ciutadania la connectivitat amb el fi que disposi d’igualtat d’oportunitats. Perquè un país connectat és un país on totes les persones tenen accés a les opcions que ofereix la tecnologia. Aquest és l’objectiu i comença a ser una realitat a molts indrets del país.

Aquesta xarxa de titularitat pública de fibra òptica és la palanca per a una Catalunya connectada, sobre la qual es construeixi el desenvolupament de tecnologies disruptives com la computació descentralitzada, el desplegament d’activitats monitorades amb xarxes de sensors, l’ús de la intel·ligència artificial, entre moltes altres opcions tecnològiques, que es posaran al servei de la ciutadania per millorar la vida de les persones amb una perspectiva social inclusiva.