Casa nostra casa vostra a Rubí

 

Estem vivint des de fa unes setmanes una important campanya mediàtica sobre la situació dels refugiats de l' Orient Mitja, Àsia i Àfrica, que es troben amb total precarietat a Grècia i Turquia a l'espera de poder donar el salt a altres països de la Unió Europea.

 

Aquesta campanya impulsada per Casa Nostra Casa Vostra a la qual un sector dels professionals i dels mitjans de comunicació li ha donat molt ressò, està sent molt important per donar a conèixer una problemàtica que ja fa molts anys que s'està produint entorn a les persones immigrades,  producte de la pobresa i la espoliació dels seus països i per les guerres que estan impulsant els grans països productors d'armament als països empobrits, sota el paraigües de la llibertat,  la democràcia i els DDHH.

 

Aquesta campanya vol ser entre, altres coses,  una denúncia de la incompetència del govern del Partit Popular, per ser incapaç després de dos anys d'assumir el compromís d'acollir 17.680 persones. Hores d'ara solament ha acollit 481.

 

 

Considero que també és molt important  i demostra que en una societat com la nostra,  amb un gran pes de les posicions racistes envers a persones procedents d'altres indrets i d'altres cultures,  una campanya com aquesta, en que un gran gruix de la nostra societat mediàtica, artística, cultural, social i política s' impliqui és una mostra que també en la nostra societat existim persones que ens podem fer càrrec dels greus moments que pateixen aquestes persones immigrades i refugiades, com molts de nosaltres hem viscut en les nostres famílies més properes no fa tants anys.

 

Ara bé, cal que aquesta campanya Casa Nostra Casa Vostra Volem acollir, no tingui una data de caducitat després de la manifestació del dia 18 de febrer a Barcelona, ja que el fenomen racista a la nostra societat és força profund i arrelat i més en el moment de gran crisi econòmica i de valors que pateix la societat actual. 

 

També cal entendre que la dignitat d'aquestes persones immigrades i refugiades passa perquè aquesta acollida sigui amb tots els drets, deures i garanties,  que facin possible una veritable integració a la nostra societat. Per això s'ha de treballar perquè disposin de permís de residència, permís de treball, ajuts específics, serveis sanitaris, serveis educatius, facilitat per assumir la nacionalitat si així es vol, accés a la nostra llengua, habitatge etc. etc. En definitiva drets i deures amb garanties per a un normal desenvolupament a la societat que els vol acollir. 

 

Això vol dir recursos econòmics i serveis i aquests no han d'anar en detriment del conjunt de les persones que gaudeixen del sistema actual de benestar social. Tant l'Estat com la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments han de fer un esforç per reforçar i consolidar el feble i actualment retallat servei de Benestar Social. No si val dir que no hi ha diners. Tots som conscients que els diners han sortit per salvar bancs i caixes que donaven sous astronòmics als seus incompetents gestors, o per cobrir forats creats per la corrupció i la deshonestedat generalitzada a l'Estat espanyol i a Catalunya.

 

Per últim cal implementar a la nostra ciutat un programa com el de Casa Nostra Casa Vostra, Volem Acollir, demanant la implicació de la institució municipal, dels mitjans i professionals de la comunicació públics i privats, de les plataformes, moviments i/o associacions veïnals, entitats educatives, organitzacions sindicals, partits, esplais etc. En definitiva,  associacions de tot tipus que en la realitat pràctica siguem capaços de fer arribar un missatge de contingut antiracista contundent al conjunt de la ciutadania, fent evident que tots som persones i que com a tals hem de ser reconeguts, tractats i ajudats, i que el fet d'haver nascut en un indret o l'altre del globus terraqüi no té per què marcar les nostres relacions com a persones.

 

En aquest sentit cal fer una crida ciutadana a tots aquells que se sentin interessats a constituir aquesta Casa Nostra Casa Vostra de Rubí,  a parlar-ne, de forma immediata. I algú hauria de recollir aquest repte perquè de forma relativament ràpid es pugui fer efectiu.