Els pressupostos del PSC de Rubí, amb PP i C's

El Govern socialista ha mostrat de nou la seva política d'aliances amb els partits de dretes de la nostra ciutat, amb l'aprovació d'un pressupost continuista que ha mostrat, deixant al marge la subjectivitat possible dels diferents partits polítics que formem el Ple municipal, que el govern del PSC viatja sense rumb, en una fugida endavant que, per desgràcia, porta a la decadència col·lectiva a la nostra ciutat.

 

I l'argument a aquesta reflexió anterior ens la dóna l'informe de la Intervenció General de l'Ajuntament de Rubí: cal recordar que la Intervenció és la garant del compliment de la legalitat en tots els aspectes vinculats a la gestió econòmica d'un Ajuntament, i que treballa amb un criteri d'independència respecte al govern municipal de torn.

 

Doncs ens trobem, en l'informe d'intervenció del pressupost de 2018, amb l'enumeració d'una sèrie d'incompliments en la forma i en el contingut del projecte de pressupost del govern socialista, amb l'aval de PP i Cs. Algunes d'aquestes són:

 

 

- Es presenta fora de termini perquè pugui entrar en vigor el primer dia de gener de 2018, amb la qual cosa començarem un altre any amb pressupost prorrogat.

 

- La inversió ordinària del Pla d'Inversions, pràcticament un milió d'euros, no es concreta a quins projectes aniran destinats. El mateix passa amb la partida de pressupostos participatius.

 

- No es recull la planificació a més de tres anys dels pressupostos tal com exigeix la Llei d'Estabilitat Pressupostària.

 

- Hi ha un nombre elevat de contractes menors (67% del total de contractes), que és un sistema ineficient de contractació, i que és difícilment justificable en una administració local de l'envergadura de l'Ajuntament de Rubí.

 

- Respecte a les subvencions, que sumen un total de gairebé 8 milions d'euros, no hi ha establert un manual obligatori de gestió de subvencions, que fixi procediments i calendari d'execució.

 

En resum, ens trobem amb una ciutat desgovernada, amb els riscos que això implica pels ciutadans que vivim a Rubí, fet que es pot deduir de l'informe al qual he fet referència, del qual recomano la seva lectura quan sigui publicat oficialment a la pàgina web de l'Ajuntament: per això, les veïnes i veïns de Rubí, tindran amb els seus vots l'oportunitat de canviar de govern l'any 2019 a les eleccions municipals, i des de Veïns per Rubí treballarem perquè aquest es faci realitat, assumint tota la responsabilitat que ens encomanin els nostres veïns.