Rubí, el municipi amb el sou més baix del Vallès Occidental

L'informe sobre els salaris elaborat per l’Observatori Comarcal també constata la bretxa salarial entre homes i dones

Rubí, amb prop de 25.000 euros l’any, té la retribució salarial mitjana més baixa del Vallès Occidental. Així es desprèn de l’informe sobre els salaris elaborat per l’Observatori Comarcal, que ha comparat els municipis de més de 40.000 habitants, amb les últimes dades disponibles, corresponents al 2019.

En l'extrem contrari se situa Sant Cugat, amb 44.125 euros l’any, seguit amb molta distància per Cerdanyola (28.486), Sabadell (26.835), Terrassa (25.543) i, per últim, Rubí (24.954). 

Font gràfic: Observatori Comarcal

Font gràfic: Observatori Comarcal

 

A més, el salari mitjà a Rubí també està per sota de la mitjana dels residents al Vallès Occidental, situat en 28.000 euros bruts anuals. Això significa que és un 5,7% superior al de Catalunya i un 15,7% superior al d’Espanya. Per contra, és inferior al sou mitjà dels residents de l’AMB (-2,2%) i Barcelona (-8,1%).

Tots els municipis de la comarca, amb l’excepció de Sant Cugat del Vallès, presentaven remuneracions mitjanes inferiors a la ciutat de Barcelona i el conjunt de municipis de l’AMB.

Els homes continuen cobrant més que elles

Pel que fa a la diferència salarial entre homes i dones, el salari mitjà dels homes a la comarca va ser de 31.000 euros l’any 2019 i el de les dones de 25.000 euros, el que suposa una diferència del 19,9% (6.000 euros). En el cas de Rubí, el salari mitjà dels homes és 27.577 euros, i el de les dones de 21.775 euros, el que suposa també una diferència de prop de 6.000 euros.

El col·lectiu d’homes assoleix les retribucions més elevades a tots els àmbits territorials. La major diferència salarial entre homes i dones es troba a Sant Cugat del Vallès (24,9%) i, la menor, a Terrassa (18,2%). Cal assenyalar que les diferències salarials per sexe també varien en funció de les característiques dels assalariats i assalariades així com del lloc de treball i tipus de relació laboral.

Font gràfic: Observatori Comarcal

Font gràfic: Observatori Comarcal

 

Tot i això, l’informe assenyala que les diferències salarials entre homes i dones s’han reduït des de l’any 2016 en tots els àmbits territorials. Als municipis de major grandària del Vallès Occidental, la disminució ha estat de 6,9 punts percentuals, superior a la registrada al conjunt de Catalunya i Espanya i l’àmbit metropolità.

Sant Cugat del Vallès és el municipi on la diferència s’ha reduït més respecte del 2016 (9 punts percentuals), tot i que encara presenta la major bretxa salarial. A continuació se situen Cerdanyola del Vallès i Terrassa, on ha disminuït 6,8 punts, seguits de Sabadell (5,1 punts) i Rubí (4,8 punts).

Els guanys salarials per edat

El grup d’edat més avançada (55 anys i més), presentava els sous mitjans més elevats a pràcticament tots els àmbits, tret de Rubí. Aquest fet és esperable ates la relació positiva entre l’edat i el nivell salarial (els treballadors/ores de major edat acumulen experiència laboral, antiguitat i tenen major estabilitat contractual). A la comarca, el sou mitjà dels menors de 35 anys va ser de 20.187 euros l’any 2019, prop d’un 35,4% més baix que el del grup de 35 a 54 anys (31.240 €/any) i un 39,8% menys que el d’edat més avançada (33.560 €/any). La bretxa intergeneracional es produeix en tots els territoris, sent molt més acusada a Sant Cugat del Vallès que a la resta.

Els guanys salarials per grup professional

El grup professional condiciona el nivell retributiu, sent un factor clau per explicar les diferències salarials entre treballadors. El sou mitjà més elevat va correspondre al grup de Llicenciats, enginyers i alta direcció (58.347€/any), amb un valor que duplica la mitjana comarcal i multiplica per gairebé quatre el del grup sense qualificació i menors de 18 anys (15.169 €/any).

A continuació, se situen el Caps administratius, de taller i tècnics, amb un sou anual un 36,4% superior a la mitjana (38.967 €/any). A escala municipal, Rubí i Terrassa es caracteritzen per tenir les menors diferències salarials entre grups professionals.

Segons el mateix informe, en els darrers anys, les diferències salarials entre les persones treballadores amb els sous més elevats i els sous més baixos s’han reduït de manera generalitzada. La disminució ha estat més accentuada a Terrassa, seguida de Cerdanyola del Vallès, Sabadell i Rubí. En el cas de Sant Cugat del Vallès, les desigualtats salarials s’han reduït en molt menor mesura.

Les dades per elaborar l’informe sobre salaris provenen de la Mostra Contínua de Vides Laborals del Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, a partir de l’explotació d’aquesta font per part del Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal de Dades de l’Ajuntament de Barcelona.

L’estudi presenta els guanys salarials mitjans per al 2019, darrer any disponible. Com en edicions anteriors, el focus se situa en les persones assalariades residents a la comarca, tot i que s’inclouen xifres dels salaris de les persones que hi treballen, visquin on visquin.

 

Segueix el TOT per estar informat de tot el què passa a la ciutat:

  • Aquests dies, segueix el TOT per estar ben informat en tot moment del què està passant a la ciutat.
  • Última hora sobre el coronavirus, consells, informació de servei i tota l’actualitat.
  • Subscriu-te al WhatsApp del TOT Rubí i sigues el primer en saber què passa a la ciutat. Guarda el número 680 51 03 75 a la teva agenda del telèfon i envia'ns un missatge amb la paraula 'ALTA'
  • Segueix les nostres xarxes socials: FacebookTwitter i Instagram.
  • Subscriu-te al butlletí per rebre les notícies més destacades per correu electrònic.