Rubí

Acte homenatge del 17 d'agost de 2017
per N.E.