TMA sol·licita la suspensió temporal de la tramitació de la llicència per obrir Can Balasc

La promotora de l'abocador de Can Balasc li demana a l'Ajuntament de Rubí la suspensió temporal de la tramitació de la llicència

L'Ajuntament de Rubí informa que la promotora de l'abocador de Can Balasc, AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL, pertanyent a l'empresa TMA, ha presentat al consistori un escrit sol·licitant la suspensió temporal de la tramitació del Projecte d’Actuacions Específiques (PAE).

Des de l'Ajuntament expliquen que el motiu que al·lega TMA per demanar la suspensió és la necessitat de definir amb el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat la fórmula més idònia per donar compliment al requeriment contingut en l’acord de la Junta de Govern Local municipal del passat 21 de novembre de 2019.

"En la citada Junta de Govern Local es va requerir a AJK Inversiones Cantábricas y Portuarias SL que, prèviament a la resolució de l’Ajuntament de Rubí sobre el PAE que s’està tramitant, aportés un estudi d’impacte ambiental en el si d'aquest PAE, o bé acredités que l’havia aportat a l’expedient d’adequació que es tramita a la Direcció General de Qualitat Ambiental de la Generalitat". 

El consistori fa l'anunci el mateix dia que l'alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, tenia previst reunir-se amb el conseller de Territori de la Generalitat, Damià Calvet.