L’entranyable portalada de cal Corrons

El conjunt de la fassina de cal Corrons es va veure amenaçat per la intenció de construir un bloc d’habitatges de protecció oficial

Baixant cap al pàrquing de l’Escardívol venint del carrer de la Justícia, a banda dreta encara podem veure un racó entranyable del centre de Rubí: la portalada de la vella fassina de cal Corrons. La foto fou presa el novembre de 2010 per l’autor d’aquestes línies, en un moment en què es dubtava si seria conservada com a patrimoni de la ciutat.

Està formada per una arcada de mig punt en maó massís a sardinell, envoltada per un mur format per carreus de pedra de can Fatjó, còdols i morter de calç. Conserva la porta original de fusta. Al seu davant es troben uns grans plàtans.

Per aquesta portalada, situada al sud del complex de la fassina, acabada de construir el 1860 per Esteve Corrons, entraven els carruatges plens de brisa, és a dir les restes de la premsada del raïm, que era descarregada als edificis annexos. De la brisa s’extreia un preuat aiguardent exportat a molts llocs de fora de Catalunya i de l’estranger.

La portalada donava a un camí anomenat les Escanals, atès que al costat transcorria un petit torrent que baixava vers la riera. Feia poc que aquesta havia estat desviada fins al curs actual, ja que abans de mitjans del segle XIX descrivia un meandre que passava al costat de l’actual carrer de Terrassa.

 

El 1940 el conjunt de la fassina ja es trobava en estat d’abandó i els propietaris destinaren l’edifici a habitatges per ser  llogats a immigrants procedents del sud peninsular.

En un annex de 2010 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Rubí (POUM), iniciat el 2005 i després d’un període d’al·legacions que es va obrir el 2008 (una de les quals exigia la conservació dels plàtans de davant la portalada),  s’amenaçava d’excloure, entre altres elements, el conjunt de la fassina de cal Corrons, ja que s’hi volia edificar un bloc d’habitatges de protecció oficial. Aquest mateix any la Comissió d’Urbanisme de Barcelona va suspendre el pla, que no seria aprovat per l’Ajuntament en forma d’un text refós fins al 2017. En aquest nou text refós se salvarien el conjunt de la fassina i els plàtans (fitxa A29 del Catàleg i Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic i Natural de Rubí): “Es protegeix l’arbrat existent de plàtans de gran alçada i la portalada existent (sense la porta de fusta)”.

Finalment, el febrer de 2020 l’Ajuntament de Rubí anunciava l’acord d’elaborar un nou POUM i desestimar el text refós del 2017. En aquest nou pla, per tant, esperem que es mantingui la protecció d’aquest conjunt patrimonial de Rubí.