La riera de Rubí des del pont de Cova Solera

La foto fou presa per l'autor d'aquestes línies el novembre de 2016 des del pont de la Cova Solera, mirant envers el nord. S'endevina al fons un tren que surt de l'estació. La riera en aquesta zona no està protegida pels imponents dics que s'aixecaren al centre de la vila un cop passada la rierada i es troba rodejada d'una abundosa vegetació de ribera, especialment de canyissars. A la banda dreta veiem uns sospitosos vessaments d'aigua que possiblement procedeixen d'algunes indústries situades al polígon de la Cova Solera.

La riera neix a la població de les Fonts, com a resultat de la confluència de la riera de les Arenes i la del Palau, que vénen de la zona de la Mola. Travessa tot el terme municipal de Rubí de nord a sud i desguassa al Llobregat dins del municipi del Papiol. El seu cabal mitjà és de 0,75 m³ per segon i té una longitud de 13,5 km. A la zona de Rubí hi desguassen molts torrents.

Durant els anys 70 i 80 era el curs fluvial més contaminat de l'estat espanyol conjuntament amb la ria de Bilbao. No obstant, fa pocs decennis, amb la instal·lació de la depuradora de les Fonts, les aigües baixen molt més netes, cosa que ha fet que hagi crescut l'exuberant vegetació que veiem a la imatge. A més, fa uns anys podíem veure colònies d'ànecs, així com conills, polles d'aigua i altres animalons.

Llàstima d'alguns vessaments incontrolats com els que veiem a la fotografia d'aquesta setmana.