La masia de Can Serrafossà

En el 1576 la filla de Nicolau Fossà es va casar amb Jaume Serra del Molí (de Can Serra) i va començar el llinatge dels Serrafossà

Presentem una foto presa per l’autor d’aquestes línies el maig del 2010 on es pot veure la masia de Can Serrafossà envoltada pels seus camps.

La trobem documentada des de 1383 (any de la redempció dels mals usos feudals) com a mas de la Ruvira i no va ser fins al segle següent que va rebre el nom de mas Fossà.

En el 1576 la filla de Nicolau Fossà es va casar amb Jaume Serra del Molí (de Can Serra) i va començar el llinatge dels Serrafossà. Com molts altres prohoms i amos de masies, els Serrafossà ocuparen càrrecs al consell municipal i després a l’Ajuntament de Rubí. Així, foren batlles Jaume Serrafossà dues vegades al segle XVII; Miquel, Antoni i Josep Serrafossà, al segle XVIII, i Josep Borrell entre 1891 i 1901. Borrell es va fer càrrec de la casa i les terres a finals del segle XIX.

 

De la masia medieval no es conserva cap resta. Les parts més antigues, la part esquerra de les golfes i el portal de maçoneria i maó, són del segle XIX. En els anys 40 del segle passat es va reconstruir la part dreta de les golfes.

Continua avui en dia fent funcions d’explotació agrària.