Els primers autobusos de Rubí

Eren, més que autobusos tal com els coneixem avui en dia, microbusos de color groc i de 20 seients

La foto d'aquesta setmana és d'autor desconegut i està extreta de la web autobusesbcn.es. Hi podem veure un dels primers autobusos de Rubí (en aquest cas un microbús) de l'empresa Mons-Vila, al que ara és la plaça del Dr. Guardiet durant la celebració de la festa de Sant Cristòfol (a la dreta de la imatge es veu la representació escultòrica d'aquest sant rodejada d'alguns escolanets), a principis de juliol. Està datada entre 1969 i 1971, com després explicarem.

Al rètol de la línia de l'autobús podem veure que és la número 2 i que partia de la carretera de Molins de Rei i passava pel barri del 25 de Setembre, la "Timesa" (en realitat, la Tymesa o popularment anomenada "els Timbres") i acabava a Ca n'Oriol.

Els anys 60, quan Rubí va créixer espectacularment de població i es formaren nous barris com el Pinar o el 25 de Setembre, es va fer patent la necessitat de comptar amb un servei de transport col·lectiu de viatgers, inexistent fins al moment, a fi de poder comunicar aquests nous nuclis de poblament amb el centre de la vila.

El 1967, quan Rubí fregava ja la quantitat de 20.000 habitants, l'Ajuntament comandat per Manuel Murillo va decidir que era hora que hi hagués una línia d'autobusos. L'any següent es va fer un concurs públic que va guanyar Josep Mons Vila. L'empresa era "Autobuses Mons-Vila" i el primer dels vehicles va començar a circular el 17 de gener de 1969, 30 aniversari, per cert, de l'anomenada "Liberación". Eren, més que autobusos tal com els coneixem avui en dia, microbusos de color groc i de 20 seients (en total, 48 places), més petits per poder maniobrar bé entre els estrets carrers de la població. Més tard, augmentarien de format.

 

S'establiren el 1969 dues línies que després augmentarien a quatre el mateix any. La línia 1, la primera en aparèixer, anava des de Can Jardí a Can Rosés i travessava el centre de Rubí. El febrer va néixer la 2, que partia del pont de Can Jardí (és a dir la "Ctra. Molins de Rey" que podem veure a la cartel·la de l'autobús de la foto) i passava pel barri de Les Torres, que s'anava formant aquells anys, l'estació de ferrocarrils, el 25 de Setembre, la Tymesa i la Creu dels Caiguts per tornar una altra vegada a Can Jardí. Veiem com figura al rètol del vehicle l'empresa "Timesa", "els Timbres", que va desaparèixer víctima del foc el 1971 (i per tant la imatge és d'abans d'aquesta data). Era la tercera fàbrica de Rubí i donava feina en aquells temps a uns 300 treballadors i treballadores i d'aquí la importància com a punt de parada del transport de viatgers en aquells anys.

La línia 2, el mateix any de 1969, es va ampliar per arribar al barri de Ca n'Oriol pujant del carrer de Lourdes. El microbús de la foto, doncs, és de després d'aquesta modificació, atès que veiem el nom "Can Oriol" al rètol del seu recorregut.

Les oficines de Mons-Vila estaven situades a l'avenida del Caudillo (actual avinguda de Barcelona), 54, al primer pis. El 1977, per una sèrie de raons, l'empresa va ser rellevada per una nova, la TUTSA.