Una vista de Rubí de 1910

En aquella època Rubí comptava amb el títol de Vila i tenia 4.429 habitants

Presentem aquesta setmana una fotografia de 1910 del Fons Xercavins, cedida a l’Arxiu del GCMR-CER per Òmnium Cultural de Rubí, on es pot veure una curiosa vista de la nostra població des del lloc que actualment ocuparien “Las Lomas” en direcció nord-est.

A la part esquerra i quasi en primer pla apareix la masia de Can Fatjó, actualment quasi desapareguda. A la façana sud de la part antiga de la casa sembla endevinar-se un rellotge de sol. La casa pairal oculta el castell, que se situaria al seu darrere, a alguns centenars de metres.

En mig de la població, en aquella època amb el títol de Vila i amb 4.429 habitants, sorgeix l’església parroquial de Sant Pere, amb el seu campanar i la cúpula que es va construir en les obres d’eixamplament del temple el 1884.

 

Entre la masia de Can Fatjó i l’església podem veure les naus de la fàbrica de Pere Ribas i els seus fills, que en el temps de fer-se la fotografia era de rentadors de llana i adob de pells, i d’aquí el seu nom popular de “la Pelleria”. Davant es troba la fassina de cal Corrons, que en aquells anys ja es trobava en decadència, després d’un segle XIX de gran producció d’aiguardents.

A la part dreta de la fotografia apareixen els horts de l’Escardívol i a l’horitzó, els turons on encara es cultivaven vinyes, ara amb peus americans, després d’haver passat la terrible crisi de la pesta de fil·loxera.