ELS APEUs: El futur del comerç arriba al barri

"La implantació de la llei dels APEUs ajudaria a Rubí a invertir els diners públics de manera intel·ligent", opina Sandra Casas, regidora d'ERC a Rubí

Els APEUs (Àrea de Promoció de l’Economia Urbana) o també coneguts en anglès com a BID’s (Business Improvement District), són una eina de gran utilitat per la col·laboració publico-privada de les organitzacions, que ajuden entre altres coses, a la modernització i promoció de determinades zones urbanes, a la millora de la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles, a consolidar el model de ciutat compacta, a incrementar la competitivitat de les empreses, i a afavorir la creació d’ocupació, per nomenar-ne algunes. Els APEUs són un model de gestió implantat inicialment a Nord-amèrica que després s’han estès per Europa i des de fa un temps ja els tenim a Catalunya, amb proves pilot realitzades a diferents barris de Barcelona.  De fet, la Generalitat de Catalunya ho té molt present i està fent els tràmits legislatius pertinents per aprovar la seva implantació.

La importància i transcendència dels APEUs a les ciutats i barris és cada cop més necessària i evident i crec amb fermesa que Rubí ho necessita. Hi ha hagut ja diverses jornades i conferències sobre la implantació d’APEUs a Catalunya, com per exemple la que va tenir lloc a Barcelona a la Jornada de la Setmana del Comerç de l’any passat, organitzada per la Generalitat de Catalunya i pel Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM). El tema principal de la jornada era el futur dels eixos comercials i la llei d’APEUs. Vaig escoltar l’experiència dels impulsors i creadors de diferents APEUs a diverses ciutats europees, com Londres o Hamburg. Tots coincidien en el fet que l’experiència d’aplicar aquests APEUs ha estat molt positiva i dóna moltes oportunitats a nous projectes i a idees innovadores als barris i a la ciutat.

La implantació de la llei dels APEUs ajudaria a Rubí a invertir els diners públics de manera intel·ligent per tal de facilitar la vida dels nostres comerços i millorar els serveis segons les necessitats reals de cada barri de la ciutat. En ser un model associatiu, també seria una oportunitat per implicar a les diferents associacions i entitats de la ciutat a fer-los més partícips a l’organització d’esdeveniments i a la promoció d’artistes locals, actes socials o diferents festivals. És un model d’economia circular on la ciutat es beneficia perquè són diferents els actors que hi participen i que contribueixen a la millora sostinguda del comerç a la ciutat. També cal remarcar que els APEUs ajudarien al canvi de la ciutat. És molt important veure una ciutat en conjunt, formada per múltiples i diversos barris, la integració dels espais verds i les zones lúdiques, l’accessibilitat dels carrers i la seva il·luminació. Crear espais agradables on viure i fer vida a la teva ciutat. Comprar, fer un cafè i passejar. En definitiva, millorar l’entorn per millorar el comerç.   

A ERC Rubí creiem en els APEUs. En el programa electoral de les passades eleccions municipals del 2019 vàrem mencionar els APEUs com una eina per ajudar el comerç de la nostra ciutat i el teixit associatiu que en forma part, com un model alternatiu d’organització i finançament. A ERC Rubí tenim clar que el comerç és un dels eixos principals de qualsevol poble i ciutat, ja que dóna feina, riquesa i qualitat de vida i ajuda a la relació entre les persones i al tracte humà. El món està en constant canvi i un d’ells és la introducció dels APEUs que acabarà arribant a Rubí. És una evolució i una oportunitat per continuar donant valor al comerç de proximitat, i donar vida a la ciutat.