cal rusiñol

Façana de cal Rusiñol o cal Botifarrer als anys 20 del segle passat. FOTO: Fons Marroyo
HISTÒRIA DE LA CIUTAT