Cal Rusiñol als anys 20

La façana de cal Rusiñol o cal Botifarrer als anys 20 estava situada a l’actual carrer de Maximí Fornés 1-3

En aquesta foto, procedent del Fons Marroyo, podem veure la façana de cal Rusiñol o cal Botifarrer als anys 20 del segle passat. Estava situada a l’actual carrer de Maximí Fornés 1-3, (al costat de la cruïlla amb el carrer de Sant Joan), que en aquells temps era de Pi i Margall. S’hi pot veure un gomet que, segons Pere Bel, es va col·locar a la postguerra, quan l’establiment també venia joguines (és curiós perquè està redactat en català en ple franquisme). I és que podem veure que a la botiga s’hi oferien nombrosos articles de tota mena (com una mena de basar). El nen petit vestit de blanc és qui seria el mestre Josep Rusiñol, procedent d’aquesta casa.

A principis del segle XIX ja existia un negoci en aquest lloc regentat per la família Rusiñol. A mitjans del vuit-cents, Pau Rusiñol hi venia teles i merceria. El seu fill Josep va convertir l’establiment en un magatzem on es podia comprar de tot: des d’ultramarins a tota classe d’aliments, peces de roba, vaixella de porcellana... Rafael, fill d’en Josep, a més, anava al mercat municipal, situat al costat de l’església, a vendre productes. Poc després va marxar a Alemanya i el  1920, època a la qual pertany la foto, es quedà el negoci un treballador seu, en Pere Carrera, que tenia especial traça en fer botifarres i embotits i per això era anomenat “el Botifarrer”. Per tant, cal Rusiñol també rebria a partir d’aleshores el nom de “cal Botifarrer”.

 

La botiga va tancar durant la guerra civil, però va tornar a l’activitat després del conflicte, a càrrec aquesta vegada de Joan Carrera, fill d’en Pere. Va afegir a l’oferta dels productes habituals, la venda de joguines i d’aquí l’etiqueta enganxada a la imatge que comentem. Veiem com l’establiment era encara conegut com “cal Rusiñol”, encara que era en aquells temps la família Carrera qui el regentava.

La informació per fer aquest petit article està extreta del treball de Pere Bel “Comerços que han fet història”, publicat al Butlletí del GCMR núm. 51 (2007).