gossos

La ciques és una planta ornamental també coneguda com sago palm, falsa palmera o palmera petita. FOTO: Wikipedia
ANIMALS
per Núria Hueso