història

La imatge mostra al jove pianista i compositor Josep Sentís i Porta davant del piano. FOTO: Fons Marroyo
HISTÒRIA DE RUBÍ
Vell casalot de Cal Met Lleó. FOTO: Viquipèdia
HISTÒRIA DE LA CIUTAT
La masia de Can Serrafossà. FOTO: Jordi Vilalta
HISTÒRIA DE LA CIUTAT