joan maragall

L’Escola Joan Maragall segueix amb la seva activitat docent malgrat el problema de la seva apartada situació. FOTO: Llibre Rubí als pupitres. Una crònica escolar de 1812 a 2006, de Jaume Parras i Manuel Santirso
HISTÒRIA DE LA CIUTAT
per Jordi Vilalta
No hi ha articles en aquesta categoria