L’Escola Joan Maragall als anys 70-80

En el curs 1974-1975 donava classes a 400 nens i nenes de Rubí

Presentem aquesta setmana una imatge extreta de l’Arxiu Municipal de Rubí i publicada el 2007 al llibre Rubí als pupitres. Una crònica escolar de 1812 a 2006, de Jaume Parras i Manuel Santirso, en la qual podem veure l’actual Escola Joan Maragall a finals dels 70 o principis dels 80 (en aquells temps encara “Colegio Nacional”, tal com veiem a les sigles de la façana).

Construït mercès al patrocini del Ministeri de la Governació (aprofitant el “Fondo de Ayuda al Vallés devastado”), es va inaugurar el 18 de juliol de 1971, en època de l’alcalde Manuel Murillo, com a resposta a la gran demanda de places escolars producte de la gran immigració que va patir Rubí als anys 60 i 70.

Tenia laboratori i “modernas instalaciones” com van dir els mitjans de l’època, però també un greu “handicap”: estava al camí d’Ullastrell, al costat de la ja desapareguda masia de Can Santpere, a un 5 km del centre de la població.

No obstant, sabem (gràcies al llibre esmentat de J. Parras i M. Santirso) que el curs 1974-1975 donava classes a 400 nens i nenes, distribuïts/des en 160 alumnes de Preescolar (d’edat entre 4 i 5 anys) i 240 d’Educació General Bàsica (que tenien entre 6 i 13 anys d’edat).

 

El 1977 el Ministeri d’Educació va reunificar els tres centres escolars de Rubí que impartien Preescolar i EGB en el “Colegio Nacional Juan Maragall” i és molt possiblement d’aquesta època quan està presa la foto. Abraçava, a més del “Juan Maragall”, el “25 Años de Paz” (actual de Pau Casals) i el del 25 de Setembre (“el Venti”), amb un sol director que tenia un despatx a l’edifici de l’Ajuntament. Per tant, a més del problema de la llunyania de la vila (un autobús de la companyia Gibert, abarrotat de nens i nenes, portava els alumnes al Maragall) s’hi afegia el de la llunyania física del principal responsable dels centres.

Per altra banda, el llibre de Parras i Santirso també ens ofereix una altra curiosa dada i és que la primera regidora d’ensenyament del nou Ajuntament democràtic, Maite Borrajo, el 1979 havia proposat que aquesta escola allotgés el nou institut de BUP i COU, cosa que no va reeixir (fou finalment el Duc de Montblanc el primer d’aquests centres d’educació secundària).

Actualment l’Escola Joan Maragall segueix amb la seva activitat de donar classes de Primària malgrat el problema de la seva apartada situació.