Mª Carmen Cebrian

Els ponents: Víctor García Correas (esquerra), Mª Carmen Cebrián Ordóñez (centre) i Joan Botella Corral (dreta). FONT: Redacció.
ANIVERSARI DE LA CONSTITUCIÓ
per Gerard Ventura