Els veïns del Vint-i-cinc de Setembre són els que tenen menys ingressos a Rubí

Segons els mapes interactius de l’INE, els veïns del Vint-i-cinc de Setembre són els que tenen una renda mitjana menor a Rubí

L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ha publicat uns mapes interactius que mostren la renda mitjana per persona i per seccions censals. Les dades corresponen a l’any 2016, tot i que des de l’INE adverteixen que l’aplicació està en fase experimental.

La informació l’han extret creuant la informació de la població amb dades fiscals, principalment de l’Agència Tributària (AEAT). El mapa conté dades d’ingressos de 2015 i 2016, combinats amb la població resident a 1 de gener de 2016 i 2017, respectivament.

Pel que fa a Rubí, la renda mitjana per persona més alta se situa a la zona de Can Sant Joan, inclòs el seu polígon industrial, amb 14.209 euros. Aquesta secció censal comprèn l’avinguda de la Generalitat i l’avinguda de l’Astronomia, amb les illes de cases que donen noms de la Via Làctia als carrers circumdants, així com el carrer Johannes Kepler i part del parc municipal de Ca n’Oriol.

Per contra, la posició més baixa és per als veïns del barri del Vint-i-cinc de Setembre, pertanyent al districte sud de la ciutat, amb 7.866 euros de mitjana.

Cases del carrer de la Via Làctia, a Can Sant Joan, Rubí

Renda mitjana per persona a Rubí segons dades de l’INE de menor a major ingressos

La numeració inicial correspon al districte i a la secció censal, tot i que pot haver-hi variacions:

(3.8) Vint-i-cinc de Setembre: 7.866 euros

(3.3) Zona Les Torres - C. Hoquei: 8.397 euros

(3.4) Zona CEIP Montessori: 8.635 euros

(4.13) Zona escola Germans Maristes de Rubí: 9.684 euros

(3.6) Zona CAP Anton de Borja: 9.821 euros

(4.23) Avinguda Estatut – Carrer de la Bòbila: 10.223 euros

(4.15) Zona Ca n'Oriol: 10.479 euros

(1.2) Zona Centre Cívic Can Fatjó: 10.599 euros

(4.8) Zona CAP Mútua - Torre Bassas: 10.703 euros

(4.16) Zona Ca n'Oriol Alt: 10.947 euros

 

(4.10) Zona CEIP Mossèn Cinto Verdaguer: 11.056 euros

(4.18) Zona Mercat Municipal: 11.088 euros

(4.25)  Carrer Ciudad Real – Camí de Ca n’Oriol: 11.275 euros

(4.20) Zona C. Madrid - Av. Estatut: 11.388 euros

(4.3) Zona Escardívol - C. Dr. Gimbernat: 11.851 euros

(2.1) Urbanització de Sant Muç: 11.887 euros

(4.5) Zona Pl. Pearson - CEIP La Schola: 12.012 euros

(2.3) Urbanització de Castellnou i de Can Mir: 12.464 euros

(1.3) Cova Solera – Els Avets – Can Fatjó: 12.518 euros

(4.2) Zona Ajuntament - Església de Sant Pere: 12.532 euros

(4.24) Plana Can Bertran -  Carrer Quevedo: 12.551 euros

(4.21) Zona Av. Olimpíades - Polígon Can Rosés: 12.665 euros

(3.1) Zona Can Vallhonrat - Ca n'Alzamora: 12.886 euros

(3.9) Passeig de les Torres – Carrer Antoni Sedó: 13.927 euros

(1.4) Ximelis-Can Serrafossà: 14.138 euros

(4.22) Zona Polígon Can Sant Joan: 14.209 euros

Més informació