Distribució de kits per retirar fibrociment domèstic amb amiant de forma segura

L’Ajuntament ofereix kits gratuïts a la deixalleria de Cova Solera, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus

L’Ajuntament de Rubí començarà a distribuir aquests dies, coincidint amb la Setmana Europea de la Prevenció de Residus, lots de prevenció de riscos per a la retirada de fibrociment domèstic. Aquests kits es lliuraran de manera gratuïta a la deixalleria municipal de Cova Solera, acompanyats de les instruccions de funcionament corresponents per garantir la seguretat de qui manipula aquest residu.

El fibrociment amb amiant és un material compost per ciment i fibres d’amiant que es feia servir a la construcció. L’any 2002 es va deixar d’utilitzar i va ser substituït per fibra de vidre o cel·lulosa. El fibrociment amb amiant pot tenir conseqüències per a la salut quan es trenca. I és que, al fragmentar-se, allibera unes fibres molt petites d’amiant. Si es respiren aquestes partícules, poden entrar al pulmó i provocar, amb el pas del temps, malalties com ara el càncer.

Encara avui en dia, a casa nostra, podem trobar instal·lacions i objectes que tenen aquest tipus de fibrociment. Els més comuns són les plaques d’uralita ─que poden ser ondulades o llises─, les jardineres, les xemeneies de sortides de fums, les reixes de ventilació, les canonades i els dipòsits d’aigua, entre d’altres.

Les persones que vulguin llençar petites quantitats de fibrociment hauran d’apropar-se prèviament a la deixalleria de Cova Solera per recollir el lot de manipulació d’amiant i les seves instruccions d’ús. A partir d’ara, aquesta instal·lació no admetrà fibrociment amb amiant si no s’han complert aquests protocols d’actuació. Cal tenir en compte que les instal·lacions i construccions que necessiten treballs de desmuntatge només les poden manipular els professionals degudament autoritzats per l'Agència de Residus de Catalunya i inscrits al Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

 

Amb el repartiment d’aquests lots de prevenció de riscos, l’Ajuntament vol evitar els abandonaments de fibrociment amb amiant que es produeixen a la via pública, amb els riscos que aquests comporten tant per qui manipula el material com pel veïnat que s’hi veu exposat. Una mala gestió d’aquest residu també té conseqüències negatives pel medi ambient.

El lot de prevenció de riscos es podrà aconseguir de manera gratuïta a la deixalleria municipal. FOTO: Ajuntament

Què s’ha de fer a l’hora de manipular fibrociment amb amiant


Per evitar riscos innecessaris, cal ser curosos i tenir en compte les instruccions següents:

  • Dirigir-se a la deixalleria per consultar el procediment, on es lliurarà un equip de prevenció de riscos.
  • Abans de manipular material amb fibrociment, s’han de seguir les instruccions de col·locació del vestuari per prevenir riscos per a la salut.
  • No trencar mai el material.
  • Embolicar el material amb el llençol de plàstic que es facilitarà a la deixalleria per evitar despreniments de fibres.
  • Un cop s’hagi precintat el material, cal treure’s l’equip de prevenció de riscos i seguir les mateixes mesures: precintar-lo embolicat en plàstic.
  • Es recomana dutxar-se i rentar la roba que s’ha portat durant la manipulació.
  • Quan es porti aquest residu a la deixalleria, cal seguir les indicacions dels operaris i dipositar el material amb fibrociment allà on ens indiquin.
  • L’equip de prevenció de riscos precintat també s’ha de llençar a la deixalleria.
Més informació