El Pla de Mobilitat del Vallès proposa una segona estació de Ferrocarrils a La Llana

El pla també contempla la T-Mobilitat, que encara no està en vigor i penalitza els viatgers habituals del trajecte en Ferrocarrils de Rubí a Terrassa

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat el procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), que proposa una setantena d’actuacions, entre elles una segona estació de Ferrocarrils a La Llana.

Aquesta segona estació de Ferrocarrils a la ciutat de Rubí, amb una població de més de 77.000 habitants, és una demanda històrica que donaria servei als veïns que viuen a les urbanitzacions de la zona més propera i alhora afavoriria l’activitat dels polígons industrials adjacents.

Una altra actuació prevista és potenciar les línies de bus internes del Vallès i la configuració de nous corredors BRCAT (Bus Rapid Transit), entre Rubí, Sant Cugat del Vallès i Cerdanyola. Paral·lelament, inclou el reforç de les línies exprés.cat, tenint en compte que Rubí és una de les poques ciutats catalanes que no compta amb bus exprés, una línia d’autobús directa a Barcelona que permetria descongestionar els FGC i facilitar la connexió amb la capital.

Tanmateix, entre les seves actuacions apareix l’eliminació del trànsit de pas pels municipis, el que inclou la millora de la C-1314a, de Rubí a Sant Quirze, i completar els enllaços de la C-16 amb la BP-1503 i C-1413a, amb la finalitat de substituir el pas per la rotonda de Rubí.

Pel que fa a les actuacions en carrils bici, el pla també contempla ampliar la xarxa d’itineraris interurbans, prioritzant els corredors de major demanda amb distàncies entorn els 5 quilòmetres, com el que forma Rubí, Sant Cugat i la UAB, o el de Terrassa-Rubí.

Respecte als nous models de tarifació viària, el pla no se n’oblida de la T-Mobilitat, que encara no està en vigor i penalitza els viatgers habituals del trajecte en Ferrocarrils de Rubí a Terrassa. Aquest títol, encara sense data, hauria de resoldre aquest greuge comparatiu.

El Pla de Mobilitat del Vallès (PMV) recull prop d’un centenar de mesures en un procés en el qual han participat administracions locals i comarcals, entitats territorials i socials i ciutadania, amb l’objectiu de potenciar un model més sostenible basat en el transport públic. Aquest pla comarcal pretén augmentar la quota de transport públic en les relacions amb Barcelona, del 43% al 50%; incrementar la demanda del transport ferroviari en un 35%, amb 10 noves estacions; i, reduir un 10% el trànsit viari respecte del previst per al 2026.

Més informació