El Vallès representa el 17% del PIB de Catalunya i el 18% de la població catalana

El Vallès Occidental i Oriental sumen una població total de més d’1,3 milions d’habitants, el 18% de la població de Catalunya

En el marc del procés d’informació pública del Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV), el Departament de Territori de la Generalitat ha revelat dades molt significatives pel que fa al pes econòmic del conjunt del Vallès, el gruix de la seva població i els hàbits de mobilitat, sobretot cap a la ciutat de Barcelona.

Per començar, el Vallès està format per 62 municipis (23 al Vallès Occidental i 39 al Vallès Oriental) amb una població total de més d’1,3 milions d’habitants, de manera que representa el 18% de la població de Catalunya i el 26% del de la Regió Metropolitana de Barcelona (RMB).

Existeix un contrast entre ambdues comarques: d’una banda, el Vallès Occidental té un menor nombre de municipis però amb importants volums demogràfics i comunicats per la xarxa ferroviària (FGC i R4) i diverses vies d’alta capacitat (C-58, C-26 i AP-7/B-30) i de l’altra, el Vallès Oriental, amb un major nombre de municipis, molts dels quals tenen  baixa demografia i densitat (exceptuant els nuclis principals de Mollet del Vallès i Granollers) i amb grans entorns com la Riera de Caldes o la Riera de Tenes o la zona del Montseny, que no disposen d’oferta ferroviària ni de vies de gran capacitat.

Aquest és un àmbit amb un gran pes econòmic en el marc català, atès que representa el 17% del PIB de Catalunya i el 24% de l’RMB. A més, disposa d’una extensa malla d’activitat industrial i engloba punts singulars de gran desenvolupament social i econòmic com la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el Parc tecnològic Parc de l’Alba, el Circuit de Barcelona-Catalunya i un gran nombre de polígons industrials de referència. El Vallès genera i atrau més del 40 % de la mobilitat intermunicipal de l’RMB i conté el 45% del seu trànsit, molt per sobre del seu pes en població.

Tren dels Ferrocarrils de la Generalitat

Tren dels Ferrocarrils de la Generalitat

La mobilitat al Vallès

La mobilitat amb l’àmbit de Barcelona i la mobilitat interna del Vallès representa el 85% del total de mobilitat interurbana amb origen i/o destinació al Vallès.  Diàriament, hi ha 845.000 desplaçaments interurbans interns al Vallès, amb una quota mitjana de l’ús del transport públic del 13%. En la relació amb l’àmbit de Barcelona, es produeixen diàriament 580.000 desplaçaments, amb un 43% d’ús del transport públic de mitjana.

El 80% del Vallès té estació ferroviària al municipi, alguns, però, amb localització fora del nucli urbà. El 64% de la població està a menys d’un quilòmetre d’una estació ferroviària. Segons la Generalitat, “la cobertura ferroviària és en general satisfactòria, però hi ha ubicacions que potencialment podrien incorporar noves estacions ferroviàries i intercanviadors per a millorar-la i també té dèficits concrets”.

La demanda ferroviària amb Barcelona és molt alta: 195.000 persones al dia entren i surten de Barcelona des del Vallès en tren (105.000 amb FGC i 90.000 amb Rodalies Renfe). L’elevada demanda provoca problemes d’ocupació malgrat l’elevada oferta de circulacions i problemes de saturació en els accessos a Barcelona.

Més informació