L’Ajuntament valora soterrar la línia d'alta tensió de Can Fatjó en comptes de desviar-la

Segons el consistori, en el cas de desviar la línia, caldria executar una gran quantitat d’expropiacions

L'Ajuntament de Rubí anuncia que està valorant la possibilitat de soterrar part de la línia elèctrica d’alta tensió de Can Fatjó ja que, aquesta opció comportaria més beneficis que la proposta de Red Eléctrica de España (REE), de desviar la línia.

En aquest sentit, des de l'Ajuntament expliquen que, en el cas de desviar la línia, caldria executar una gran quantitat d’expropiacions, la qual cosa implicaria una més elevada gestió de permisos, ocupacions per part del consistori i costos associats a l’establiment de la nova servitud. A més, requeriria d’un pla especial urbanístic, que hauria d’incloure un estudi d’impacte ambiental i comportaria més temps de tramitació (uns tres anys fins a l’inici de l’obra).

Així ho va traslladar l’alcaldessa de Rubí, Ana María Martínez, el passat dimecres als membres de la Comissió Municipal de l’Energia de Rubí. Tot i això, des del consistori asseguren que la consideració d’aquesta possible alternativa no atura el conveni signat amb REE ara fa dos mesos per modificar el traçat respecte al projecte original i fer-lo passar únicament per Rubí pe poder agilitzar tots els tràmits. A més, el consistori informa que ja disposa de la nova traça plantejada per REE i que transcorre pel connector biològic que estableix el Pla Territorial Metropolità de Barcelona.

L’Ajuntament ha analitzat l’impacte de la proposta plantejada en aeri i la compararà amb l’opció de soterrament

El govern local es planteja l’alternativa soterrada per dues raons: comportaria un menor temps de tramitació, ja que el traçat transcorreria per vials i terrenys municipals i no requeriria d’instrument urbanístic associat; i es reduiria l’impacte sobre el connector biològic i la possible ubicació de noves línies aèries al territori, atès que l'empresa Forestalia Renovables planteja una nova línia d'alta tensió per portar l’energia de plantes solars i eòliques del Segrià i les Garrigues fins a Rubí.

Més info: Projecten una línia d'alta tensió des del Segrià fins a Rubí

El cost de les obres es reduiria si el soterrament només es fa en el tram de Can Fatjó fins a Sant Jordi Parc

El cost d'executar la solució alternativa suposaria entre 4 i 5 milions d’euros per quilòmetre (a confirmar amb l’estudi definitiu de la solució). L’elaboració de l’estudi de viabilitat, que podria fer REE o bé contractar un projecte tècnic, amb una durada aproximada de confecció d’un any, ascendiria a uns 50.000 euros. També es podria reduir el cost total si el soterrament es fes exclusivament des de la zona urbana i no des dels polígons industrials. Així, si s’executés només el tram de Can Fatjó fins a Sant Jordi Parc (1 km), el cost seria d’uns 5 milions d’euros.

“Existeix la possibilitat de soterrar la trama urbana d’aquesta línia com a alternativa al desviament proposat per Red Eléctrica de España”, ha explicat l’alcaldessa. “Tenim la voluntat d’eliminar aquesta línia de l’skyline de la ciutat amb pressupost municipal”.

Per la seva banda, el regidor de Medi Ambient, Andrés Medrano, ha assegurat que “ara estem estudiant els avantatges i inconvenients de les diferents opcions, però les torres d'alta tensió d'aquesta línia desapareixeran dels carrers”.

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.