contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Hipoteca multidivisa: el Tribunal Suprem rectifica l'Audiència Provincial de Barcelona

Una sentència dóna la raó al matrimoni afectat i obliga l'entitat bancària a restituir les quantitats indegudament abonades

A finals del passat mes d'abril, el Tribunal Suprem va fer pública una sentència en la qual rectificava el criteri previ de l'Audiència Provincial de Barcelona i, finalment, donava la raó a un matrimoni afectat per una hipoteca multidivisa representat pel nostre despatx d'advocats.

En el cas analitzat, la parella es va adreçar a una oficina de l'antiga Caixa Catalunya (actual BBVA) per interessar-se per aquesta modalitat d'hipoteques contractades en una moneda diferent de l'euro després de veure una publicitat on l'entitat assegurava que es podrien beneficiar d'un menor tipus d'interès i accedir a quotes mensuals més baixes que les que pagaven amb la seva antiga hipoteca. La publicitat, però, va resultar enganyosa, doncs transcorreguts 8 anys des que van decidir contractar-la, i malgrat mantenir-se en tot moment al corrent de pagament, en el moment d'interposar la demanda el seu deute no havia disminuït i, en canvi, s'havia incrementat en 15.000 euros.

Tant el Jutjat de Primera Instància número 33 de Barcelona com, posteriorment, la Secció 15a de l'Audiència Provincial de Barcelona van desestimar respectivament la demanda i el recurs presentats per la parella en considerar que la informació proporcionada sobre el funcionament de la hipoteca multidivisa era suficient i valorant que havien estat els mateixos clients qui tingueren la iniciativa d'interessar-se pel producte. Un criteri que des de Col·lectiu Ronda vam criticar en el seu moment i que, malauradament, exemplifica l'excessiva condescendència que segons el nostre entendre mostra l'Audiència Provincial de Barcelona pel que fa a la manca de transparència que és habitual per part de les entitats financeres en el seu tracte amb els clients. Sent així, vam interposar recurs front al Tribunal Suprem en considerar que els arguments esgrimits per justificar l'actuació de Catalunya Caixa no resultaven compatibles amb el deure de diligència i la bona fe que la legislació exigeix als bancs.

Finalment, tal com reclamàvem en el nostre recurs, el Tribunal Suprem ha dictat una sentència on dóna la raó al matrimoni afectat i obliga l'entitat a restituir les quantitats indegudament abonades i recalcular l'hipoteca com si hagués estat contractada en euros i no pas en francs suïssos, com era el cas.

En la seva sentència, el Tribunal Suprem retreu a l'entitat no haver informat degudament sobre els veritables riscos de contractar aquest tipus d'hipoteques i emfatitza que no es va informar els clients que les variacions en el valor de la divisa no només afecten l'import de les quotes mensuals sinó que s'apliquen a la totalitat del capital pendent d'amortitzar de tal forma que, com aquí succeïa, malgrat estar al corrent de pagament, el deute en comptes de reduir-se amb el pas del temps no deixava d'incrementar-se. Segons la sentència, tampoc es va informar els clients que el banc podia executar anticipadament el préstec en qualsevol moment a conseqüència de la fluctuació de la moneda, malgrat haver pagat les quotes i mantenir's el valor de l'immoble hipotecat.

Una excel·lent notícia, doncs, pels milers de persones que a la província de Barcelona es veuen afectades per aquestes hipoteques que es van comercialitzar com a beneficioses quan, en realitat, eren un veritable parany.