contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

La usura a préstecs, crèdits al consum i targetes revolving

"Trobem interessos abusius en molts tipus de préstecs i crèdits al consum", expliquen des del Col·lectiu Ronda

La paraula 'usura' és una presència habitual als mitjans de comunicació en relació, bàsicament, a l'allau de sentències que condemnen bancs, financeres i altres entitats per l'aplicació d'interessos i condicions abusives. Però què és realment la usura i quan podem reclamar?

Segons la Llei de Repressió de la Usura, aprovada ni més ni menys que en el 1908 i encara avui en vigor, parlem d'usura quan s'estipuli en un contracte de préstec «un interès notablement superior al normal dels diners» és a dir, un interès que resulti desproporcionat respecte el d'aplicació comuna.


Quan esdevenen usuraris els interessos aplicats?
 

Tot i que ni aquesta ni cap altra norma s'ha encarregat de definir amb precisió què significa «notablement superior», els tribunals acostumen a considerar usurari qualsevol tipus d'interès que superi en almenys 3 punts percentuals el tipus d'interès mitjà aplicat al conjunt de les operacions referents a la mateixa modalitat de crèdit al consum. Pot semblar complicat però, en realitat, no ho és gens. El Banc d'Espanya publica periòdicament la dada de quin és aquest tipus d'interès mitjà aplicat per les entitats a cadascuna de les modalitats de crèdit. Ho fa en un portal web de lliure accés que tothom pot consultar i que trobareu en aquest enllaç. Fent servir aquesta eina, podeu comprovar que, per exemple, en el juliol de 2021 el tipus d'interès mitjà aplicat a les targetes revolving era del 17,81% mentre que en el cas dels crèdits al consum amb terminis d'entre 1 i 5 anys, l'interès era del 7,42.

En aquests dos casos esmentats a manera d'exemple, l'interès normal dels diners seria, respectivament, el 17,81% per a les targetes revolving i el 7,42 als crèdits al consum a retornar en un temps màxim de 5 anys. Per tant, si en el juliol de 2021 haguéssim contractat una targeta revolving amb un interès del 22% o un crèdit amb un 12%, estaríem més que probablement davant dos casos d'usura.

Quan es determina que un préstec al consum aplica uns interessos d'usura, la conseqüència és que aquests interessos es consideren nuls i deixen de ser d'aplicació. D'aquesta forma, la persona afectada continua obligada a retornar els diners que va sol·licitar però només aquests diners i no pas els que correspondrien als interessos. De fet, no només deixaríem de pagar interessos sinó que tot allò abonat en concepte d'interessos ens hauria de ser retornat.Targetes revolving...i molt més
 

Segurament, les targetes de crèdit de la modalitat revolving són les que han acaparat la major part de titulars respecte a les pràctiques usuràries dels bancs i grans cadenes comercials. Però, malauradament, la usura no afecta només aquestes targetes de crèdit. Trobem interessos abusius en molts altres tipus de préstecs i crèdits al consum, amb especial incidència, per exemple, en el finançament de la compra d'automòbils. En aquests casos, els importants descomptes que s'ofereixen a canvi de finançar l'adquisició del nou vehicle amaguen en moltes ocasions l'obligació d'abonar uns interessos desproporcionats i abusius que gairebé sempre acaben absorbint amb escreix el descompte ofert i encarint de forma significativa el preu final de l'automòbil.


Vols que t'ajudem a revisar el teu contracte?
 

Com abans esmentàvem, a la pàgina web del Banc d'Espanya podeu consultar quin és el tipus d'interès mitjà de la nostra modalitat de crèdit en el moment de contractar-lo. Si els interessos que se'ns apliquen són més elevats, molt probablement podem reclamar i recuperar tots els diners que hem abonat de més.

I si ho prefereixes, posa't en contacte amb nosaltres, fes-nos arribar el teu contracte sense cap compromís i el revisarem per analitzar si pots estar patint un cas d'usura.

Les teves dades i la còpia del contracte ens les pots fer arribar a través d'aquesta pàgina web especialment creada per a l'ocasió.