INCASÓL

Tram de la carretera de Rubí que passa per sota de l'autopista. FONT: Google Maps
INSEGURETAT VIÀRIA
per Núria Hueso