Rafael Güeto (PSC): "La ZBE no ha de suposar problema en el funcionament normal de la ciutat"

Parlem amb Rafael Güeto, segon tinent d'alcaldia i regidor de planificació urbana i sostenibilitat

Rafael Güeto és segon tinent d'alcaldia i el regidor de Planificació Urbana, de Sostenibilitat i Serveis Municipals, de Serveis Jurídics i de Govern Obert de l'Ajuntament de Rubí. Va iniciar la seva tasca al mandat 2015-2019 ocupant-se de temes de promoció econòmica i seguretat.

El PSC fa més de 20 anys que governa a la ciutat i van guanyar les eleccions del 28 de maig, aconseguint 9 regidors. Aquesta entrevista forma part del seguit d'entrevistes als portaveus municipals i als regidors del govern de l'Ajuntament de Rubí.

Quines són les grans prioritats del PSC per aquest nou mandat?

Les prioritats són posar les persones en el centre de l'actuació política. Això implica cohesionar més la ciutat tant des de la perspectiva social com de l'econòmica com de la urbanística.

La ciutat s'ha d'adaptar als canvis, s'ha d'adaptar a una nova economia, els polígons de la ciutat han de continuar sent competitius i en l'entorn urbà hem d'aconseguir aquesta ciutat més cohesionada, més connectada, més verda, més amable. Des de la perspectiva social hem d'intentar que en aquest procés de canvi ningú es quedi enrere, que la gent més vulnerable pugui seguir aquesta transformació de la ciutat.

Rafael Güeto, regidor de l'Ajuntament i segon tinent d'alcaldia. FOTO: Estela Luengo

Rafael Güeto, regidor de l'Ajuntament i segon tinent d'alcaldia. FOTO: Estela Luengo

Fa uns mesos es va conèixer la notícia d'aquest acord entre PSC i Esquerra per treballar conjunt. Es va dir que era un acord de poc impacte, que no aportaria solucions a la ciutat.

Per a nosaltres és un acord important, que les dues principals forces polítiques de la ciutat acordin uns pressupostos i unes ordenances, i a més que acordin una sèrie de projectes, de qüestions en què s'han de crear espais de treball conjunt, és positiu pel conjunt de la ciutadania.

Si té poc impacte o molt impacte, això ja es veurà, la ciutadania tindrà temps per fer la seva avaluació d'aquest acord. Catalogar això de poc impacte respon més a lògiques polítiques d'oposició.

"La ciutadania tindrà temps per fer la seva avaluació d'aquest acord"

Com heu dit, és a conseqüència d'aquest acord que es va aprovar la pujada d'impostos. En el cas de l'IBI, per què s'ha fet aquesta pujada del 12% de cop i no gradual?

Per un costat hem viscut uns mesos enrere una situació inflacionista impressionant que ha fet que el cos de la vida hagi incrementat. Per un altre costat, hem tingut increment salarial dels treballadors públics, no només de l'administració local de l'Ajuntament de Rubí. Tot això fa que si volem mantenir la qualitat dels serveis públics que ofereix l'Ajuntament s'havia de fer front a l'increment del cost. Jo entenc que des de la perspectiva política de l'oposició es vulgui plantejar com un tema a allargar durant el temps, però la necessitat real era ara i era ara quan s'havia de fer aquest esforç i s'havia de traslladar aquest esforç a la ciutadania. Portàvem tot un seguit de temps aguantant aquesta situació perquè es podia aguantar, perquè estàvem en nivells d'inflació que eren assumibles.

"La necessitat real era ara i era ara quan s'havia de fer aquest esforç"

És important també destacar que no és una qüestió únicament de Rubí. Tots els ajuntaments de la comarca, del conjunt de la Catalunya i del conjunt de l'Estat han hagut de fer aquest increment de la captació fiscal per poder mantenir els serveis públics.

En el cas de les escombraries, a banda de la pujada del 33% també hi haurà un nou impost que vindrà de la decisió de cedir el tractament de residus de Rubí al Consell Comarcal. En què afavorirà a la ciutat aquest nou impost?

La llei 7/2022 de gestió de residus diu que els ajuntaments han de girar el 100% del cost de la gestió i tractament de residus. Fins ara, no només l'Ajuntament de Rubí, sinó el conjunt d'ajuntaments no giraven el 100% del cost real de la taxa. Aquesta llei ens obliga a fer-ho a partir d'ara i el que hem fet la gran majoria dels ajuntaments importants d'aquesta comarca és delegar el tractament, perquè al final fer-ho individualment és força més car i fer-ho de manera mancomunada suposa una economia d'escala que l'hem volgut aprofitar.

Pel que fa als pressupostos, ha pujat la inversió en comunicació i propaganda, així com la de les festes populars, una mesura que també va ser molt criticada.

Al final, quan un fa un pressupost el que ha de tenir és una visió global, no val fer trampes o fixar-se només en determinades partides. Jo també et podria dir un seguit de partides que també s'han incrementat i que ningú ha posat el focus. Quan es fa un pressupost, des de la responsabilitat de govern s'ha de fer de manera integral. És veritat que s'ha incrementat partides en aquests àmbits, però també ho han fet altres en temes d'habitatge o en temes de serveis socials, increments molt importants.

"Quan un fa un pressupost el que ha de tenir és una visió global"

Com valoreu la participació ciutadana al POUM? Creieu que s'ha arribat a suficient gent?

Crec que hem fet un esforç important i innovador en aquesta ciutat respecte a la participació ciutadana en l'àmbit del POUM i la valoració que fa el govern és positiva.

Per un costat hem treballat la participació política, ja que al final serà el ple municipal que acabi aprovant el POUM. Això s'està treballant en una comissió de seguiment on estan representats tots els partits polítics i està presidit per l'alcaldessa. Després hem fet un consell consultiu amb persones rellevants de la ciutat de diversos sectors que tenen una trajectòria àmplia i que tenen moltes coses a aportar.

Per un altre, aquesta participació més directa de la ciutadania amb els qüestionaris online a través del Participa, que han tingut una resposta de 320 qüestionaris, una xifra que si comparem amb les altres ciutats és important. Les passejades també han servit perquè la gent hi pugui participar i aportar.

"Hem tingut una resposta de 320 qüestionaris, si ho comparem amb les altres ciutats és una xifra important"

Quins són els objectius pel que fa a la reducció de partícules contaminants amb la proposta de ZBE del govern?

Al final, els objectius ambientals venen definits al marc del pla de qualitat de l'aire de Catalunya i el projecte tècnic que s'ha presentat va en aquesta línia.

Més enllà d'això, el que el govern municipal ha volgut fer és una proposta equilibrada. L'argumentació principal és que és una qüestió de salut pública, però també és una qüestió que hem de fer compatible amb la vida normal de les persones. Per tant, la proposta que ha presentat el govern i que s'ha aprovat inicialment conjuga aquestes dues coses, per un costat la qüestió ambiental i de salut pública i que la implantació no suposi un problema en el funcionament normal de la ciutat des de la perspectiva ciutadana i des de la perspectiva econòmica.

"Hem de fer la ZBE compatible amb la vida normal de les persones"

Com valoreu aquest inici de mandat fins ara?

La nostra valoració és positiva. Anem treballant en projectes de transformació de la ciutat des del mandat passat, polítiques d'habitatge que han tingut un impuls importantíssim i que tindran també la seva continuïtat. Hem aprovat uns pressupostos i unes ordenances fiscals, els projectes importants estan avançant.

Hem iniciat un mandat amb diàleg polític amb les principals forces polítiques de la ciutat, és cert que el resultat de les eleccions va donar un ple molt fraccionat i complex, però estem assentant les bases per un projecte ampli de ciutat i que es puguin sumar les màximes forces polítiques.

Com ha sigut el diàleg amb aquestes noves forces?

Nosaltres donem la mà a totes aquelles forces polítiques que comparteixin els valors democràtics i que posin a robar en el centre de la seva actuació política. Si posen a Rubí en el centre ens posarem d'acord amb qualsevol de les forces polítiques que respectin els valors democràtics.

"Donem la mà a totes aquelles forces polítiques que comparteixin els valors democràtics"

Altres entrevistes a portaveus:

Més info: Xavier Corbera (ERC): "Hem pres la decisió més beneficiosa per la ciutat"

Més info: Nerea Andrés (VOX): "S'ha de canviar el model policial amb urgència"

Més info: Juan José Giner (PP): "PSC i ERC han optat per apujar impostos i no per millorar la gestió pública"

Més info: Andrés Medrano (ECP): "L'acord entre PSC i ERC té poc impacte"

Més info: Marina Dolset (AUP): "La ZBE ha de servir per fer el canvi a una mobilitat més sostenible"

Més info: Toni Garcia (VR): "Les nostres prioritats són el manteniment, la neteja i la seguretat"

Segueix-nos per saber què passa a la ciutat.

Subscriu-te gratuïtament al WhatsApp, Telegram i butlletí electrònic. I pots seguir-nos a Facebook, Twitter i Instagram . També ens pots contactar i enviar informació de la ciutat des d'aquest formulari.