Prova pilot per solucionar els problemes d’incivisme a Les Torres

La iniciativa pretén solucionar els conflictes de convivència al barri de Les Torres de Rubí

L’Ajuntament de Rubí, amb el suport de la Diputació de Barcelona, posa en marxa el projecte Conviure a les comunitats de Les Torres. La proposta, que s’ha treballat des dels serveis municipals d’Habitatge i Mediació Ciutadana, ha servit per generar estudiar les relacions que s’estableixen entre els veïns d’aquest barri de Rubí.

El Servei d’Habitatge del consistori ha detectat, en el marc de la Mesa pel Dret a l’Habitatge, tot un seguit de conflictes de convivència a les comunitats de veïns relacionats amb ocupacions de pisos, impagament de quotes de comunitat, gestió d’espais comuns, neteja i sorolls, entre d’altres.

Per poder donar resposta a aquesta situació, s’ha sol·licitat el suport a la Diputació de Barcelona per elaborar una guia per a comunitats de veïns i veïnes que els facilités eines per a la millora de la convivència i per a la prevenció i resolució de conflictes. La idea és abordar aquesta qüestió des d’una perspectiva comunitària, implicant el propi veïnat en la diagnosi de la situació i la proposta de solucions.

L’Ajuntament de Rubí ha decidit iniciar aquest projecte de forma pilot a Les Torres amb la intenció que, si els resultats eren bons, es pugui implementar a la resta de barris de la ciutat. La iniciativa contempla la creació d’un grup impulsor, al qual es van afegint les veus del veïnat i les entitats del barri per tal de construir un discurs compartit al voltant de la convivència a les comunitats.

Aquest dijous ha tingut lloc una sessió tècnica sobre el projecte a l’Ateneu. FOTO: Ajuntament de Rubí

 

El projecte ha detectat idees preconcebudes sobre les ocupacions de pisos

En una primera fase del projecte, s’han mantingut mantenir trobades amb treballadors municipals que treballen al territori, la Policia Local i l’equip directiu de l’Escola Montessori. Fruit d’aquestes reunions, s’ha obtingut una primera radiografia de la situació del barri que, entre d’altres, ha evidenciat que hi ha moltes idees preconcebudes al voltant de Les Torres i que algunes de les problemàtiques que es relacionen habitualment amb el barri, com ara les ocupacions, no són més freqüents que en altres zones de la ciutat. 

Després d’aquesta primera etapa, s’ha traslladat el projecte als veïns i veïnes amb l’objectiu de recollir les seves experiències i opinions, identificar xarxes i espais de participació al barri i començar a recollir propostes de canvi. Aquest treball d’aproximació al veïnat s’ha fet a través d’entrevistes individuals i en grup, així com d’una acció al mercat veïnal de segona mà i la participació a les comissions de barri.

Aquesta fase del projecte ha permès constatar que bona part dels problemes a les comunitats de Les Torres estan relacionats amb una manca de sentiment de pertinença al barri i a la progressiva pèrdua de les xarxes de relació veïnals. Davant d’això, s’ha acordat amb les persones participants en aquesta iniciativa establir un procés de benvinguda adreçat als nous residents, en què siguin els propis veïns i veïnes els encarregats de l’acollida. En consonància amb això, també s’ha proposat editar algun tipus de material que serveixi com a carta de presentació del barri per a aquestes persones nouvingudes, amb informació essencial sobre Les Torres i una explicació gràfica de les normes bàsiques de convivència de les comunitats.

Les conclusions del treball realitzat fins al moment es presentaran al veïnat en el marc d’una jornada lúdica que tindrà lloc el 30 de novembre.

 

Més informació