contingut promocionat
logo ronda tot rubi

 

Victòria històrica contra els abusos en contractes de lloguer

Aquesta important victòria suposa un pas molt important per començar a demostrar l'ús i abús de clàusules en contractes que vulneren els drets

La nostra cooperativa ha aconseguit, en col·laboració amb el Sindicat de Llogateres, la primera sentència a l'Estat espanyol que declara la nul·litat per abusives de clàusules incorporades als contractes de lloguer del fons inversor Azora, el tercer màxim tenidor d'habitatges en règim de lloguer a Espanya amb més de 13.000 immobles en propietat. Des del Sindicat de Llogateres es qualifica de "victòria històrica i pionera", ja que demostrar que hi ha pràctiques que són abusives i que aquesta és una lluita contra tots els abusos que pateixen les llogateres, que obre les portes a tirar endavant més procediments judicials en aquesta direcció, sobretot mentre no hi hagi lleis que protegeixin les persones consumidores front aquestes pràctiques de manera clara i rotunda. 

La demandant, una veïna de Granollers, ha estat l'artífex d'aquesta demanda en un procés que si no s'hagués guanyat, l'obligava a marxar del pis on viu per una actualització de la renda de manera fraudulenta passant dels 690 euros que pagava mensualment en el moment de formalitzar-se el contracte el gener de 2020 a gairebé 1.100 euros.

Des del Col·lectiu Ronda considerem que aquest litigi posa de manifest que la confluència i la ria afectada, juntament amb la feina del Sindicat de Llogateres i l'instrument legal que es pot donar des d'un despatx d'advocats compromès dona els seus fruits. I que "la normativa de consumidors, juntament amb les prerrogatives de la Llei d'Arrendaments Urbans són les que permeten declarar la nul·litat de certes clàusules quan limiten drets o suposen un desequilibri flagrant entre les dues parts", en paraules de Montse Serrano, la nostra companya advocada que ha aconseguit aquesta històrica sentència, un precedent esperançador per a milers de famílies en situacions semblants, ja que estem davant d'un contracte d'adhesió, és a dir, les clàusules declarades abusives estan presents també als contractes d'altres llogaters i llogateres d'Azora i això obre les portes a fer més accions de denúncia individuals o col·lectives en aquest sentit. 

Nul·litat per abusives de 9 de les 10 clàusules denunciades

La sentència, dictada pel Jutjat de Primera Instància número 31 de Barcelona, declara la nul·litat per abusives de 9 de les 10 clàusules denunciades a la demanda com a vulneradores de drets. Entre les clàusules anul·lades per contravenir la normativa legal vigent i els drets dels arrendataris destaca la polèmica "bonificació de la renda" que permetia Azora aplicar una "pujada abismal" del preu del lloguer del 30% a partir del tercer any de contracte, "evitant l'aplicació de la normativa legal" que impedeix que durant la vigència del contracte s'apliquin revisions de la renda que superin l'IPC interanual. Juntament amb la clàusula de bonificació, la sentència imposa la nul·litat d'altres 8 clàusules contractuals, incloent-hi l'aplicació d'una penalització econòmica del 300% del preu diari del lloguer per la demora en el lliurament de les claus, la imposició de la possibilitat que l'arrendador pugui realitzar visites periòdiques a l'immoble, la retenció de la totalitat de la fiança per l'existència de desperfectes mínims, la renúncia de drets en cas d'interrupció dels subministraments per causa aliena a l'arrendador, la negativa a reemborsar quantitats econòmiques abonades pels llogaters en cas de resolució del contracte per causes imputables a l'arrendador o la impossibilitat d'exigir la devolució de despeses derivades d'incompliments contractuals de la mateixa Azora. De fet, de les 10 clàusules denunciades, la sentència només atorga validesa a l'autorització per part del llogater a ser incorporat en registres de morosos en cas d'incompliment de l'obligació d'abonar la renda corresponent. 

Aquesta important victòria suposa doncs un pas molt important per començar a demostrar, com ha passat en altres sectors com el bancari, l'ús i abús de clàusules en contractes que vulneren els drets dels consumidors i consumidores.

Més informació